A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
3804 o 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 o/vo 1
3805 ó 100 gramatická slova citosl. 297 1 10 1
3806 oáza 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 20 4
3807 oba 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 1 oba/voba 3
3808 obal 9 tvar subst. 3 27 2 7 4
3809 obálka 9 tvar subst. 3 27 1 8 6
3810 obava 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 3 5
3811 obávat 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 4 obávat se 6
3812 občan 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 5
3813 občanský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 2 8
3814 občanství 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 8 9
3815 občas 6 čas, období adv. 3 18 1 3 5
3816 občasný 7 průběh času příd. 3 21 2 14 7
3817 občerstvení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 12 11
3818 obcházet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 14 8
3819 obchod 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 1 6
3820 obchodně 18 obchod, majetek, dát adv. 2 53 2 20 8
3821 obchodní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 1 8
3822 obchodník 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 4 9
3823 obchodování 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 6 11
3824 obchodovaný 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 17 11
3825 obchodovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 8 10
3826 obchvat 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 7
3827 obdiv 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 11 5
3828 obdivovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 9 obdivovat (se) 10
3829 obdivuhodný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 18 11
3830 obdoba 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 11 6
3831 období 6 čas, období subst. 1 16 1 1 6
3832 obdobně 2 vztah, seskupení adv. 1 4 2 10 7
3833 obdobný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 5 7
3834 obdržet 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 4 7
3835 obec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 4
3836 obecenstvo 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 18 10
3837 obecně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 4 6
3838 obecní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 4 6
3839 obecný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 3 6
3840 oběd 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 6 oběd/voběd 4
3841 oběh 10 pohyb subst. 1 28 1 11 4
3842 obejít 10 pohyb verb 2 29 1 5 obejít (se) 6
3843 obejmout 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 13 obejmout (se) 8
3844 oběť 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 2 4
3845 obětovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 11 obětovat (se) 8
3846 obezita 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 19 7
3847 oběžný 11 přenos, změna polohy příd. 3 33 2 20 6
3848 obhájce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 8 7
3849 obhájit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 12 7
3850 obhajoba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 8
3851 obhajovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 9
3852 obilí 15 části organismu subst. 3 45 1 10 5
3853 objasnit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 11 8
3854 objednat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 8 8
3855 objednávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 20 10
3856 objednávka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 10
3857 objekt 1 existence, událost subst. 1 1 2 2 6
3858 objektiv 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 8
3859 objektivně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 15 10
3860 objektivní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 8 10
3861 objem 8 prostor subst. 2 23 2 3 5
3862 objev 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 8 5
3863 objevit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 1 objevit (se) 7
3864 objevovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 3 objevovat (se) 10
3865 objímat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 20 objímat (se) 8
3866 obklad 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 17 6
3867 obklopit 10 pohyb verb 1 28 1 13 8
3868 obklopovat 10 pohyb verb 1 28 2 16 10
3869 oblačno 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 7
3870 oblak 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 13 5
3871 oblast 8 prostor subst. 1 22 1 1 6
3872 oblastní 8 prostor příd. 1 22 2 8 8
3873 oblečení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 7 8
3874 oblečený 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 14 8
3875 obléct 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 2 14 obléct/obléci/oblíct (se) 6
3876 oblek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 11 5
3877 oblékat 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 2 13 oblékat/oblíkat (se) 7
3878 obléknout 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 2 11 obléknout/oblíknout (se) 9
3879 obliba 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 9 6
3880 oblíbený 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 4 8
3881 oblíbit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 18 oblíbit si 8
3882 obličej 15 části organismu subst. 1 43 1 4 7
3883 obligace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 10 8
3884 obloha 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 8 6
3885 oblouk 9 tvar subst. 2 26 2 10 6
3886 obměna 5 změna, příčina subst. 3 15 2 16 6
3887 obnova 5 změna, příčina subst. 3 15 1 5 6
3888 obnovení 5 změna, příčina subst. 2 14 2 9 8
3889 obnovený 5 změna, příčina příd. 2 14 2 14 8
3890 obnovit 5 změna, příčina verb 2 14 2 5 obnovit (se) 8
3891 obnovovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 18 obnovovat (se) 10
3892 obočí 15 části organismu subst. 1 43 2 14 5
3893 obohatit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 13 obohatit (se) 9
3894 obojí 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 10 5
3895 obor 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 4
3896 oboustranný 9 tvar příd. 1 25 2 19 11
3897 obr 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 17 3
3898 obráběcí 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 8
3899 obrácený 9 tvar příd. 3 27 2 16 8
3900 obracet 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 6 obracet (se) 7
3901 obřad 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 9 5
3902 obrana 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 2 6
3903 obránce 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 5 7
3904 obranný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 1 8 7
3905 obrat 11 přenos, změna polohy subst. 3 33 2 4 obrat/N 5
3906 obrátit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 3 obrátit (se) 8
3907 obraz 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 5
3908 obrazec 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 7
3909 obrázek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 7
3910 obrazovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 5 9
3911 obrazový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 10 8
3912 obří 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 11 4
3913 obrněný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 13 7
3914 obrovský 8 prostor příd. 2 23 1 2 8
3915 obrys 9 tvar subst. 1 25 2 14 5
3916 obsadit 16 práce, činnost verb 2 47 4 7
3917 obsah 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 3 5
3918 obsáhlý 9 tvar příd. 1 25 2 14 7
3919 obsáhnout 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 10 9
3920 obsahovat 2 vztah, seskupení verb 2 5 1 2 9
3921 obsahový 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 20 8
3922 obsahující 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 10 10
3923 obsazení 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 8
3924 obsazený 8 prostor příd. 1 22 2 12 8
3925 obsažený 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 13 8
3926 obsluha 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 7
3927 obsluhovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 18 10
3928 obstarat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 15 8
3929 obstát 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 10 6
3930 obtěžovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 13 obtěžovat (se) 9
3931 obtíž 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 8 5
3932 obtížně 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 2 10 7
3933 obtížný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 4 7
3934 obuv 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 11 4
3935 obvinění 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 5 8
3936 obviněný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 8 8
3937 obvinit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 4 7
3938 obviňovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 9
3939 obvod 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 4 5
3940 obvodní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 8 7
3941 obvodový 9 tvar příd. 1 25 2 19 8
3942 obvykle 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 3 7
3943 obvyklý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 5 7
3944 obyčejně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 14 8
3945 obyčejný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 5 8
3946 obydlí 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 17 6
3947 obytný 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 1 10 6
3948 obývací 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 17 7
3949 obývat 24 město, obydlí, domácnost verb 2 71 2 16 6
3950 obyvatel 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 1 8
3951 obyvatelstvo 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 4 12
3952 obžaloba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 8
3953 obžalovaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 9 10
3954 obžalovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 1 18 9
3955 obzor 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 9 5
3956 obzvlášť 100 gramatická slova adv. 297 2 9 obzvlášť/obzvláště 8
3957 ocas 15 části organismu subst. 3 45 2 13 ocas/vocas 4
3958 oceán 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 9 5
3959 očekávání 7 průběh času subst. 3 21 2 6 9
3960 očekávaný 7 průběh času příd. 3 21 2 6 9
3961 očekávat 7 průběh času verb 3 21 1 2 8
3962 ocel 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 7 4
3963 ocelárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 20 8
3964 ocelový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 8 7
3965 ocenění 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 7 7
3966 oceněný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 7
3967 ocenit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 6 6
3968 oceňovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 11 8
3969 ocet 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 17 4
3970 ochota 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 10 6
3971 ochotně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 2 65 1 14 7
3972 ochotný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 1 4 7
3973 ochrana 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 2 7
3974 ochránce 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 10 8
3975 ochránit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 14 8
3976 ochranka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 8
3977 ochranný 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 5 8
3978 očistit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 14 7
3979 ocitat 1 existence, událost verb 1 1 2 16 ocitat se 6
3980 ocitnout 1 existence, událost verb 1 1 2 4 ocitnout/octnout se 8
3981 očividně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 17 8
3982 očko 15 části organismu subst. 2 44 2 18 očko/vočko 4
3983 očkování 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 14 8
3984 oční 15 části organismu příd. 1 43 1 14 4
3985 octavia 111 vlastní jména subst. 330 2 16 7
3986 od 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 od/ode 2
3987 odběr 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 10 5
3988 odběratel 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 9
3989 odbočka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 7
3990 odboj 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 13 5
3991 odbor 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 4 5
3992 odborář 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 9 7
3993 odborně 27 hledání, škola, pravda adv. 1 79 2 15 7
3994 odborník 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 2 8
3995 odbornost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 19 9
3996 odborný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 2 7
3997 odborový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 5 8
3998 odbory 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 5 6
3999 odbyt 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 5
4000 odbýt 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 5
4001 odcestovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 15 10
4002 odcházet 10 pohyb verb 3 30 1 5 8
4003 odchod 10 pohyb subst. 2 29 1 3 6
4004 odchylka 8 prostor subst. 1 22 1 13 8
4005 odcizení 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 20 8
4006 odcizit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 14 odcizit (se) 7
4007 oddaný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 19 6
4008 oddělení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 3 8
4009 oddělený 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 13 8
4010 oddělit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 9 oddělit (se) 7
4011 oddělovat 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 15 oddělovat (se) 9
4012 oddíl 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 5 5
4013 odebírat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 14 8
4014 odebrat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 9 odebrat (se) 7
4015 odehrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 6 7
4016 odehrávat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 7 odehrávat (se) 10
4017 odejít 10 pohyb verb 2 29 2 2 odejít/vodejít 14
4018 odeslat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 13 7
4019 oděv 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 9 4
4020 oděvní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 20 6
4021 odevzdat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 9 8
4022 odezva 5 změna, příčina subst. 2 14 2 12 6
4023 odhad 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 4 5
4024 odhadnout 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 7 9
4025 odhadovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 5 9
4026 odhalení 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 13 8
4027 odhalit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 6 7
4028 odhalovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 14 odhalovat (se) 9
4029 odhodit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 17 7
4030 odhodlání 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 16 9
4031 odhodlat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 11 odhodlat se 8
4032 odjakživa 100 gramatická slova adv. 297 2 17 9
4033 odjet 10 pohyb verb 3 30 1 5 5
4034 odjezd 10 pohyb subst. 2 29 2 9 6
4035 odjinud 100 gramatická slova adv. 297 2 19 7
4036 odjíždět 10 pohyb verb 2 29 1 9 8
4037 odkaz 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 5
4038 odkázat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 13 7
4039 odkazovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 18 9
4040 odklad 7 průběh času subst. 3 21 2 11 6
4041 odkládat 7 průběh času verb 3 21 2 12 8
4042 odkoupit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 15 8
4043 odkrýt 9 tvar verb 3 27 2 18 6
4044 odkud 100 gramatická slova zájm. 297 1 5 5
4045 odkup 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 18 5
4046 odlet 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 5
4047 odletět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 7
4048 odlišit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 18 odlišit (se) 7
4049 odlišnost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 15 9
4050 odlišný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 5 7
4051 odlišovat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 12 odlišovat (se) 9
4052 odliv 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 19 5
4053 odložený 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 19 8
4054 odložit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 6 7
4055 odměna 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 6 6
4056 odměnit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 16 7
4057 odmítat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 3 7
4058 odmítavý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 18 8
4059 odmítnout 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2 9
4060 odmítnutí 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 12 9
4061 odmlčet 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 16 odmlčet se 10
4062 odnášet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 17 7
4063 odnést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 6 odnést/(v)odnýst 6
4064 odnětí 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 12 6
4065 odolat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 13 6
4066 odolávat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 19 8
4067 odolnost 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 13 8
4068 odolný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 13 6
4069 odpad 16 práce, činnost subst. 3 48 4 5
4070 odpadky 16 práce, činnost subst. 3 48 14 odpadky/odpadek 7
4071 odpadní 16 práce, činnost příd. 3 48 11 7
4072 odpadnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 18 9
4073 odpis 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 18 5
4074 odpočinek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 9
4075 odpočinout 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 13 odpočinout/odpočnout si 10
4076 odpočívat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 12 9
4077 odpoledne 6 čas, období adv. 1 16 2 4 odpoledne/D 9
4078 odpoledne 6 čas, období subst. 2 17 2 10 odpoledne/N 9
4079 odpolední 6 čas, období příd. 2 17 2 10 9
4080 odpor 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 4 5
4081 odporný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 17 7
4082 odporovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 13 9
4083 odpověď 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 7
4084 odpovědět 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 9
4085 odpovědnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 3 11
4086 odpovědný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 6 9
4087 odpovídající 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 5 12
4088 odpovídat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 9
4089 odpůrce 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 7 7
4090 odpuštění 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 18 9
4091 odpustit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 8 odpustit/vodpustit 8
4092 odradit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 13 7
4093 odraz 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 12 5
4094 odrážet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 7 odrážet (se) 7
4095 odrazit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 odrazit (se) 7
4096 odříznout 16 práce, činnost verb 2 47 19 9
4097 odrůda 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 10 6
4098 odškodnění 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 11 10
4099 odsoudit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 4 8
4100 odsouhlasit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 17 11
4101 odsouzení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 17 9
4102 odsouzený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 11 9
4103 odstartovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 9 11
4104 odstavec 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 8
4105 odstavit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 8
4106 odstěhovat 24 město, obydlí, domácnost verb 1 70 2 16 odstěhovat (se) 11
4107 odstín 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 11 6
4108 odstoupení 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 2 12 10
4109 odstoupit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 7 9
4110 odstranění 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 8 10
4111 odstranit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 4 9
4112 odstraňování 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 15 12
4113 odstraňovat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 12 11
4114 odstup 10 pohyb subst. 1 28 2 8 6
4115 odstupné 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 18 8
4116 odsun 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 13 5
4117 odsunout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 14 8
4118 odsuzovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 14 9
4119 odtáhnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 18 odtáhnout/vodtáhnout (se) 9
4120 odtamtud 100 gramatická slova zájm. 297 2 18 8
4121 odtrhnout 100 gramatická slova verb 297 1 16 9
4122 odtud 100 gramatická slova zájm. 297 2 5 odtud/odsud/vocaď 5
4123 odůvodnění 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 18 10
4124 odvádět 16 práce, činnost verb 2 47 10 7
4125 odvaha 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 6 6
4126 odvážet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 15 7
4127 odvážit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 1 13 odvážit (se) 7
4128 odvážný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 11 7
4129 odvést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 8 6
4130 odveta 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 10 6
4131 odvětit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 15 7
4132 odvětví 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 6 7
4133 odvézt 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 6 odvézt/vodvézt 6
4134 odvíjet 16 práce, činnost verb 2 47 14 odvíjet (se) 7
4135 odvod 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 5
4136 odvodit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 14 7
4137 odvolací 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 17 8
4138 odvolání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 4 8
4139 odvolat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 4 odvolat (se) 13
4140 odvolávat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 12 odvolávat (se) 9
4141 odvoz 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 17 5
4142 odvozený 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 19 8
4143 odvrátit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 11 odvrátit (se) 8
4144 ofenzíva 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 11 ofenzíva/ofenziva 17
4145 oficiálně 19 úřad, řízení, výchova adv. 3 57 2 5 9
4146 oficiální 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 3 9
4147 ohař 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 20 4
4148 oheň 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 4 oheň/voheň 4
4149 ohlas 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 7 5
4150 ohlášený 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 19 8
4151 ohlásit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 8 ohlásit (se) 7
4152 ohled 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 3 5
4153 ohledně 100 gramatická slova adv. 297 1 10 7
4154 ohlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 15 ohlédnout se 9
4155 ohlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 19 ohlížet se 8
4156 ohnisko 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 19 7
4157 ohniště 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 19 7
4158 ohnivý 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 20 6
4159 ohňostroj 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 9
4160 ohrada 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 20 6
4161 ohradit 16 práce, činnost verb 2 47 18 ohradit (se) 7
4162 ohřev 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 19 5
4163 ohromný 8 prostor příd. 2 23 1 7 7
4164 ohrožení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 7 8
4165 ohrožený 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 10 8
4166 ohrozit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 7 7
4167 ohrožovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 7 9
4168 ojediněle 3 množství, číslo adv. 3 9 2 18 9
4169 ojedinělý 3 množství, číslo příd. 1 7 1 8 9
4170 okamžik 6 čas, období subst. 3 18 1 2 7
4171 okamžitě 6 čas, období adv. 1 16 1 3 8
4172 okamžitý 6 čas, období příd. 1 16 2 7 8
4173 okázalý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 20 7
4174 okénko 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 11 okénko/okýnko 6
4175 okenní 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 1 18 6
4176 okno 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 2 okno/vokno 4
4177 oko 15 části organismu subst. 2 44 2 1 oko/voko 3
4178 okolí 8 prostor subst. 1 22 1 2 5
4179 okolní 8 prostor příd. 1 22 2 6 6
4180 okolnost 5 změna, příčina subst. 2 14 1 3 8
4181 okolo 100 gramatická slova adv. 297 1 4 5
4182 okraj 9 tvar subst. 1 25 1 4 5
4183 okrajový 9 tvar příd. 1 25 2 14 8
4184 okrást 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 18 okrást/vokrást 6
4185 okres 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 2 5
4186 okresní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 2 7
4187 okruh 9 tvar subst. 1 25 2 4 5
4188 okupace 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 10 7
4189 okupovaný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 17 9
4190 okurka 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 17 6
4191 olej 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 4 olej/volej 4
4192 olomoucký 111 vlastní jména příd. 330 2 6 9
4193 oloupat 16 práce, činnost verb 2 47 20 7
4194 oltář 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 12 5
4195 olympiáda 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 9
4196 olympijský 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 4 10
4197 omáčka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 8 6
4198 omezení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 4 7
4199 omezený 9 tvar příd. 2 26 2 5 7
4200 omezit 8 prostor verb 2 23 1 4 omezit (se) 6
4201 omezování 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 15 9
4202 omezovat 9 tvar verb 1 25 2 6 omezovat (se) 8
4203 omítka 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 11 6
4204 omlouvat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 omlouvat (se) 8
4205 omluva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 11 6
4206 omluvit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 omluvit (se) 7
4207 omyl 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 5 4
4208 omýt 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 1 16 4
4209 on 100 gramatická slova zájm. 297 2 1 on/von 2
4210 onemocnění 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 5 10
4211 onemocnět 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 13 9
4212 onen 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 4
4213 oni 100 gramatická slova zájm. 297 2 1 oni/voni 3
4214 opačný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 5 6
4215 opak 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 9 4
4216 opakovaně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 9 9
4217 opakování 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 12 9
4218 opakovaný 5 změna, příčina příd. 3 15 1 9 9
4219 opakovat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 3 opakovat (se) 9
4220 opat 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 4
4221 opatření 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2 8
4222 opatřit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 9 opatřit (si) 12
4223 opatrně 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 1 7 7
4224 opatrnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 16 9
4225 opatrný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 10 7
4226 opavský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 7
4227 opel 111 vlastní jména subst. 330 2 12 opel/Opel 4
4228 opera 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 5
4229 operace 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 3 7
4230 operační 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 7 8
4231 opěradlo 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 20 8
4232 operativní 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 19 10
4233 operátor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 13 8
4234 opereta 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 7
4235 operní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 11 6
4236 operovat 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 12 8
4237 opět 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 1 4
4238 opětovný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 16 8
4239 opice 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 16 opice/vopice 5
4240 opilý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 1 11 5
4241 opírat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 8 opírat (se) 7
4242 oplátka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 20 7
4243 opomenout 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 15 9
4244 opona 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 5
4245 oponent 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 17 7
4246 oponovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 19 8
4247 opora 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 8 5
4248 opouštět 10 pohyb verb 3 30 1 8 8
4249 opozice 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 3 7
4250 opoziční 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 5 8
4251 oprava 16 práce, činnost subst. 3 48 3 6
4252 opravdový 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 7 9
4253 opravdu 100 gramatická slova adv. 297 2 2 opravdu/vopravdu 7
4254 opravený 16 práce, činnost příd. 1 46 19 8
4255 opravit 16 práce, činnost verb 2 47 8 7
4256 oprávněně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 19 9
4257 oprávnění 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 11 9
4258 oprávněný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 7 9
4259 oprávnit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 15 8
4260 opravňovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 20 10
4261 opravný 16 práce, činnost příd. 1 46 18 7
4262 opravovat 16 práce, činnost verb 2 47 11 9
4263 opřít 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 8 opřít (se) 6
4264 oproti 100 gramatická slova před-ložka 297 2 5 6
4265 optický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 12 7
4266 optimalizace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 12
4267 optimální 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 7 9
4268 optimismus 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 10 10
4269 optimista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 16 9
4270 optimistický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 12 12
4271 opuštěný 23 rodina, láska, přátelství příd. 2 68 1 8 8
4272 opustit 10 pohyb verb 3 30 1 3 7
4273 oranžový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 16 8
4274 orchestr 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 8
4275 ordinace 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 13 8
4276 ořech 15 části organismu subst. 3 45 2 16 5
4277 orel 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 13 4
4278 organický 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 11 9
4279 organismus 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 5 10
4280 organizace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1 10
4281 organizační 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 6 11
4282 organizátor 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 11
4283 organizovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 7 12
4284 organizovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 6 organizovat (se) 11
4285 orgány 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2 orgány/orgán 6
4286 orientace 8 prostor subst. 3 24 1 6 9
4287 orientační 8 prostor příd. 3 24 2 16 10
4288 orientální 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 19 10
4289 orientovaný 8 prostor příd. 3 24 2 9 11
4290 orientovat 8 prostor verb 3 24 2 8 orientovat (se) 10
4291 originál 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 9 8
4292 originální 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 7 10
4293 oříšek 15 části organismu subst. 3 45 2 15 6
4294 orlický 111 vlastní jména příd. 330 2 19 7
4295 ortodoxní 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 19 9
4296 osa 8 prostor subst. 3 24 2 7 3
4297 osada 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 9 5
4298 osamělý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 10 7
4299 osamocený 23 rodina, láska, přátelství příd. 2 68 1 18 9
4300 ošetření 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 8
4301 ošetřit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 15 7
4302 ošetřovat 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 20 9
4303 ošklivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 14 7
4304 oslabení 5 změna, příčina subst. 1 13 2 11 8
4305 oslabený 5 změna, příčina příd. 1 13 2 19 8
4306 oslabit 5 změna, příčina verb 1 13 2 9 7
4307 oslabovat 5 změna, příčina verb 1 13 2 20 9
4308 oslava 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 6
4309 oslavit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 8 7
4310 oslavovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 14 9
4311 oslovit 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 7 7
4312 oslovovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 14 9
4313 osm 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 2 osm/vosum 3
4314 osmdesát 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 7 8
4315 osmdesátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 7 9
4316 osmnáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 7 7
4317 osmnáctiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 16 12
4318 osmnáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 18 8
4319 osmý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 6 4
4320 osnova 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 16 6
4321 osoba 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 1 5
4322 osobitý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 14 7
4323 osobně 23 rodina, láska, přátelství adv. 2 68 2 4 6
4324 osobní 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 1 6
4325 osobnost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 8
4326 osolit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 14 6
4327 ostatky 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 7
4328 ostatně 100 gramatická slova adv. 297 1 3 7
4329 ostatní 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 1 ostatní/vostatní 7
4330 ostraha 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 19 7
4331 ostravský 111 vlastní jména příd. 330 2 5 9
4332 ostře 9 tvar adv. 2 26 1 7 5
4333 ostřelovat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 20 10
4334 ostrov 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 3 6
4335 ostrůvek 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 8
4336 ostrý 9 tvar příd. 1 25 1 5 5
4337 ostuda 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 13 6
4338 osud 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 4
4339 osudný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 1 14 6
4340 osudový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 14 7
4341 osvědčení 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 13 9
4342 osvědčený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 12 9
4343 osvědčit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 11 osvědčit (se) 8
4344 osvětlení 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 9 9
4345 osvětlený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 18 9
4346 osvobodit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 10 9
4347 osvobození 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 8 10
4348 osvobozený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 1 20 10
4349 osvojit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 20 osvojit si 7
4350 otáčet 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 12 otáčet (se) 7
4351 otáčka 11 přenos, změna polohy subst. 3 33 1 14 6
4352 otázat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 18 otázat se 6
4353 otázka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 1 6
4354 otazník 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 13 7
4355 otcův 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 14 5
4356 otec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 2 4
4357 otevírat 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 7 8
4358 otevřeně 9 tvar adv. 3 27 2 9 8
4359 otevření 9 tvar subst. 3 27 2 6 8
4360 otevřenost 9 tvar subst. 3 27 1 15 10
4361 otevřený 9 tvar příd. 3 27 1 2 otevřený/votevřený 8
4362 otevřít 9 tvar verb 3 27 2 1 otevřít/votevřít 7
4363 otěž 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 4
4364 otisk 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 5
4365 otisknout 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 12 9
4366 otočit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 4 otočit (se) 7
4367 otřást 16 práce, činnost verb 2 47 12 otřást (se) 6
4368 otrava 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 6
4369 otrávit 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 1 20 otrávit (se) 7
4370 otřes 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 11 5
4371 otřít 9 tvar verb 3 27 1 20 5
4372 otrok 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 otrok/votrok 5
4373 otvírat 9 tvar verb 3 27 2 11 otvírat (se) 8
4374 otvor 9 tvar subst. 3 27 1 8 5
4375 ovce 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 4
4376 ověřený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 17 7
4377 ověřit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 9 ověřit (si) 11
4378 ověřovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 18 ověřovat (si) 8
4379 ovladač 16 práce, činnost subst. 3 48 17 ovladač/ovládač 7
4380 ovládací 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 19 8
4381 ovládání 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 9 8
4382 ovládaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 13 8
4383 ovládat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 6 ovládat (se) 8
4384 ovládnout 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 8 ovládnout (se) 9
4385 ovlivnit 5 změna, příčina verb 1 13 2 4 8
4386 ovlivňovat 5 změna, příčina verb 2 14 2 5 10
4387 ovoce 15 části organismu subst. 3 45 1 6 5
4388 ovocný 15 části organismu příd. 3 45 2 12 6
4389 ovšem 100 gramatická slova částice 297 1 1 5
4390 ovzduší 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 7 7
4391 oxid 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 11 4
4392 ozbrojenec 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 18 10
4393 ozbrojený 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 5 9
4394 ozdoba 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 6
4395 ozdobit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 18 7
4396 ozdobný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 7
4397 oženit 23 rodina, láska, přátelství verb 1 67 2 11 oženit (se) 6
4398 ožít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 18 4
4399 oživení 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 8 7
4400 oživit 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 12 6
4401 označení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 8
4402 označený 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 11 8
4403 označit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 7
4404 označovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 14 10
4405 označovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 4 9
4406 oznámení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 8
4407 oznámit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 7
4408 oznamovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 12 9
4409 ozón 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 16 4
4410 ozónový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 18 7
4411 ozvat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 5 ozvat se 5
4412 ozvěna 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 14 6
4413 ozývat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 10 ozývat se 9