A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
3242 na 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 2
3243 nabádat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 18 7
3244 nabídka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 7
3245 nabídnout 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 9
3246 nabírat 16 práce, činnost verb 2 47 19 7
3247 nabitý 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 14 6
3248 nabízený 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 10 8
3249 nabízet 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 1 2 7
3250 náboj 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 9 5
3251 náboženský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 1 5 10
3252 náboženství 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 7 11
3253 nabrat 16 práce, činnost verb 2 47 15 6
3254 nábřeží 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 15 7
3255 nabýt 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 8 5
3256 nábytek 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 6 7
3257 nabývat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 11 7
3258 náčelník 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 8
3259 načež 100 gramatická slova zájm. 297 1 19 5
3260 nacházet 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 3 8
3261 nacionalismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 14 13
3262 nacionalista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 17 12
3263 nacionalistický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 15 15
3264 nacionální 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 19 10
3265 nacismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 16 8
3266 nacista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 7
3267 nacistický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 10 10
3268 nad 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 nad/nade 3
3269 nadace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 6
3270 nadále 100 gramatická slova adv. 297 1 3 6
3271 nadání 16 práce, činnost subst. 1 46 19 6
3272 nadaný 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 15 6
3273 nadávat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 12 7
3274 nadbytečný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 19 10
3275 nadcházející 6 čas, období příd. 1 16 2 8 12
3276 nadchnout 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 11 nadchnout (se) 9
3277 nádech 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 18 6
3278 nadechnout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 19 nadechnout (se) 10
3279 naděje 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 2 6
3280 nadějný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 13 7
3281 nadělat 16 práce, činnost verb 2 47 19 7
3282 nádhera 31 nálada, dojmy, city subst. 2 92 2 20 7
3283 nádherně 31 nálada, dojmy, city adv. 2 92 2 19 8
3284 nádherný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 6 8
3285 nadhled 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 18 7
3286 nadměrný 8 prostor příd. 2 23 2 10 8
3287 nadnárodní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 16 10
3288 nádoba 9 tvar subst. 3 27 1 7 6
3289 nádobí 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 12 6
3290 nádor 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 10 5
3291 nádorový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 19 8
3292 nadpoloviční 3 množství, číslo příd. 3 9 2 20 12
3293 nadprůměrný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 20 11
3294 ňadra 15 části organismu subst. 1 43 2 16 ňadra/ňadro 5
3295 nádraží 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 5 7
3296 nádražní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 20 8
3297 nadřízený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 11 9
3298 nádrž 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 5
3299 nadsázka 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 15 8
3300 nadšeně 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 17 7
3301 nadšenec 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 18 8
3302 nadšení 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 7 7
3303 nadšený 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 12 7
3304 nadstandardní 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 20 nadstandardní/nadstandartní 13
3305 nadto 100 gramatická slova adv. 297 2 20 5
3306 nadvláda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 17 8
3307 nádvoří 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 14 7
3308 nafta 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 9 5
3309 nahlas 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 2 38 1 11 6
3310 nahlásit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 19 8
3311 náhle 7 průběh času adv. 1 19 1 4 5
3312 nahlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 12 10
3313 nahlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 17 8
3314 náhlý 5 změna, příčina příd. 1 13 1 9 5
3315 náhoda 4 řád, zákonitost subst. 3 12 1 4 6
3316 náhodně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 17 7
3317 náhodný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 9 7
3318 nahoře 8 prostor adv. 3 24 1 7 6
3319 nahoru 8 prostor adv. 3 24 1 5 6
3320 náhrada 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 5 7
3321 nahradit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 3 8
3322 náhradní 16 práce, činnost příd. 1 46 6 8
3323 náhradník 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 9
3324 nahrát 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 13 6
3325 nahrávat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 14 8
3326 nahrávka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 8
3327 nahrazovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 2 9 10
3328 nahý 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 9 4
3329 naivní 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 10 6
3330 najednou 100 gramatická slova adv. 297 1 3 8
3331 nájem 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 5
3332 nájemce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 7
3333 nájemné 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 6 7
3334 nájemní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 7
3335 nájemník 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 8
3336 najet 10 pohyb verb 2 29 1 20 5
3337 najevo 999 divná slova ?? adv. 2994 2 5 najevo+ 6
3338 nájezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 6
3339 najíst 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 19 najíst (se) 7
3340 najít 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 1 5
3341 najmout 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 14 7
3342 nákaza 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 6
3343 nakazit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 18 nakazit (se) 8
3344 náklad 16 práce, činnost subst. 3 48 1 6
3345 nakládání 16 práce, činnost subst. 1 46 17 9
3346 nakládat 16 práce, činnost verb 2 47 13 8
3347 nakladatel 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 13 10
3348 nakladatelství 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 4 14
3349 nákladní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 5 8
3350 nákladný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 10 8
3351 naklonit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 10 naklonit (se) 8
3352 náklonnost 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 10
3353 nakolik 100 gramatická slova zájm. 297 2 12 7
3354 nakonec 100 gramatická slova adv. 297 1 1 7
3355 nakoupit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 9 8
3356 nakrájený 16 práce, činnost příd. 3 48 12 9
3357 nakrájet 16 práce, činnost verb 2 47 11 8
3358 nakreslit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 13 9
3359 nákup 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 5
3360 nákupní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 7
3361 nakupovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 7 9
3362 nálada 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 5 6
3363 naléhat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 7
3364 naléhavě 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 2 18 8
3365 naléhavý 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 12 8
3366 nálepka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 16 7
3367 nálet 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 5
3368 nález 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 7 5
3369 nalézat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 11 nalézat (se) 8
3370 nalezení 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 16 8
3371 nalezený 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 15 8
3372 náležet 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 9 7
3373 naleziště 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 18 9
3374 náležitě 19 úřad, řízení, výchova adv. 3 57 2 20 8
3375 náležitost 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 18 10
3376 nalézt 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 3 nalézt/naleznout 6
3377 nalít 12 krajina, hmota verb 1 34 2 13 5
3378 nálož 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 16 5
3379 naložit 16 práce, činnost verb 2 47 11 7
3380 námaha 16 práce, činnost subst. 1 46 12 6
3381 namáhat 16 práce, činnost verb 1 46 20 namáhat (se) 7
3382 namalovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 16 9
3383 náměstek 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 3 8
3384 náměstí 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 2 7
3385 námět 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 5
3386 namířit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 15 7
3387 namísto 100 gramatická slova před-ložka 297 2 8 7
3388 namítat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 13 7
3389 námitka 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 8 7
3390 namítnout 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 14 9
3391 námořní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 11 7
3392 námořník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 8
3393 nanejvýš 100 gramatická slova adv. 297 2 10 nanejvýš/nanejvýše 8
3394 naopak 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
3395 nápad 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 4 5
3396 napadat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 9 7
3397 napadení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 13 8
3398 napadený 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 15 8
3399 nápadně 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 3 39 2 16 7
3400 napadnout 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 3 9
3401 nápadný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 11 7
3402 napětí 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 3 6
3403 nápis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 5
3404 napít 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 12 napít (se) 5
3405 napjatý 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 11 7
3406 naplánovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 14 10
3407 náplň 9 tvar subst. 3 27 2 8 5
3408 naplnění 9 tvar subst. 3 27 2 12 8
3409 naplněný 9 tvar příd. 1 25 2 14 8
3410 naplnit 9 tvar verb 3 27 1 6 naplnit (se) 7
3411 naplno 100 gramatická slova adv. 297 2 11 6
3412 naplňovat 9 tvar verb 3 27 2 12 naplňovat (se) 9
3413 napodobovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 19 11
3414 nápoj 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 7 5
3415 napojení 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 17 8
3416 napojit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 14 napojit (se) 8
3417 napomáhat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 9
3418 napomoct 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 14 napomoct/napomoci 8
3419 nápor 5 změna, příčina subst. 1 13 1 11 5
3420 naposledy 5 změna, příčina adv. 3 15 2 4 naposledy/naposled 9
3421 napovědět 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 20 9
3422 napovídat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 13 9
3423 náprava 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 8 7
3424 napravit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 11 8
3425 napřed 100 gramatická slova adv. 297 1 10 6
3426 napříč 8 prostor adv. 3 24 2 16 6
3427 například 100 gramatická slova adv. 297 2 1 9
3428 napříště 6 čas, období adv. 1 16 2 16 8
3429 naprosto 100 gramatická slova adv. 297 1 3 8
3430 naprostý 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 5 8
3431 naproti 8 prostor adv. 3 24 1 5 7
3432 napsaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 13 7
3433 napsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 1 2 6
3434 napůl 3 množství, číslo adv. 3 9 2 11 5
3435 nářadí 16 práce, činnost subst. 3 48 13 6
3436 naráz 100 gramatická slova adv. 297 2 20 5
3437 náraz 10 pohyb subst. 1 28 1 12 5
3438 narážet 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 11 7
3439 narazit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 6 7
3440 narážka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 16 7
3441 nářek 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 19 5
3442 nařídit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 8 7
3443 naříkat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 18 7
3444 nařízení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 8 8
3445 narkoman 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 8
3446 náročnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 14 9
3447 náročný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 3 7
3448 národ 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 2 5
3449 narodit 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 3 narodit se 7
3450 národně 20 společnost, stát, skupina adv. 1 58 1 20 7
3451 národní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 7
3452 národnost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 10 9
3453 národnostní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 10 11
3454 nárok 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 3 5
3455 narození 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 7 8
3456 narozeniny 7 průběh času subst. 3 21 2 7 10
3457 narozený 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 9 8
3458 náruč 15 části organismu subst. 1 43 2 9 náruč/náručí 5
3459 narušení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 18 8
3460 narušit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 9 7
3461 narušovat 16 práce, činnost verb 2 47 16 9
3462 narůst 5 změna, příčina verb 3 15 2 18 6
3463 nárůst 5 změna, příčina subst. 2 14 2 4 6
3464 narůstající 5 změna, příčina příd. 3 15 2 19 11
3465 narůstat 5 změna, příčina verb 3 15 2 13 8
3466 narychlo 100 gramatická slova adv. 297 2 20 8
3467 náš 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
3468 nasadit 16 práce, činnost verb 2 47 6 7
3469 nasazení 16 práce, činnost subst. 1 46 7 8
3470 nasazený 16 práce, činnost příd. 1 46 12 8
3471 nasazovat 16 práce, činnost verb 2 47 18 9
3472 násilí 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 5 6
3473 násilně 21 boj, politika, armáda adv. 2 62 2 20 7
3474 násilný 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 9 7
3475 náskok 10 pohyb subst. 1 28 2 7 6
3476 naskytnout 1 existence, událost verb 1 1 2 20 naskytnout se 11
3477 následek 5 změna, příčina subst. 2 14 1 4 8
3478 následně 5 změna, příčina adv. 2 14 2 9 8
3479 následný 5 změna, příčina příd. 2 14 2 6 8
3480 následovat 5 změna, příčina verb 2 14 1 3 10
3481 následující 5 změna, příčina příd. 2 14 2 3 11
3482 naslouchat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 9 10
3483 nastartovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 20 11
3484 nastat 1 existence, událost verb 2 2 1 4 6
3485 nastávající 1 existence, událost příd. 2 2 2 19 11
3486 nastávat 1 existence, událost verb 1 1 2 12 8
3487 nástavba 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 19 8
3488 nastavení 16 práce, činnost subst. 3 48 12 9
3489 nastavený 16 práce, činnost příd. 3 48 20 9
3490 nastavit 16 práce, činnost verb 2 47 11 8
3491 nastavovat 16 práce, činnost verb 2 47 20 10
3492 nastěhovat 24 město, obydlí, domácnost verb 1 70 2 18 nastěhovat (se) 11
3493 naštěstí 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 5 8
3494 nastolit 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 18 8
3495 nastoupit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 3 9
3496 nástraha 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 18 8
3497 nástroj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 3 7
3498 nastudovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 19 10
3499 nástup 10 pohyb subst. 1 28 2 5 6
3500 nástupce 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 9 8
3501 nástupnický 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 20 11
3502 nastupovat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 9 10
3503 nasvědčovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 11 11
3504 nať 15 části organismu subst. 3 45 2 15 3
3505 natáčení 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 8
3506 natáčet 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 10 natáčet (se) 7
3507 natáhnout 10 pohyb verb 2 29 1 11 9
3508 natažený 10 pohyb příd. 3 30 2 19 8
3509 nátěr 16 práce, činnost subst. 3 48 13 5
3510 nátlak 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 11 6
3511 nato 100 gramatická slova adv. 297 1 9 4
3512 natočený 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 8
3513 natočit 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 6 7
3514 natolik 100 gramatická slova adv. 297 2 5 7
3515 natož 100 gramatická slova adv. 297 2 13 5
3516 natrvalo 6 čas, období adv. 1 16 1 19 8
3517 naučit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 4 naučit (se) 6
3518 nauka 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 16 5
3519 navázat 5 změna, příčina verb 2 14 2 6 7
3520 návaznost 5 změna, příčina subst. 2 14 2 15 9
3521 navazovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 8 9
3522 navazující 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 17 10
3523 navenek 24 město, obydlí, domácnost adv. 1 70 1 15 7
3524 navíc 100 gramatická slova adv. 297 2 1 5
3525 návod 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 9 5
3526 navrácení 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 17 9
3527 návrat 10 pohyb subst. 3 30 1 2 6
3528 návratnost 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 10
3529 navrch 8 prostor adv. 3 24 2 18 6
3530 návrh 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 1 5
3531 navrhnout 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 3 9
3532 navrhovaný 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 10 10
3533 navrhovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 5 9
3534 navržený 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 12 8
3535 návštěva 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 2 8
3536 návštěvník 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 3 10
3537 návštěvnost 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 11
3538 navštěvovat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 8 11
3539 navštívit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 3 9
3540 návyk 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 14 5
3541 navýšení 8 prostor subst. 1 22 2 16 8
3542 navzájem 100 gramatická slova adv. 297 1 6 8
3543 navzdory 100 gramatická slova adv. 297 2 6 8
3544 navždy 6 čas, období adv. 1 16 1 11 6
3545 název 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 5
3546 naživu 100 gramatická slova adv. 297 1 20 naživu+ 6
3547 naznačit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 6 8
3548 naznačovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 6 10
3549 náznak 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 6
3550 názor 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 1 5
3551 názorový 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 14 8
3552 nazvaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 6 7
3553 nazvat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 6 6
3554 nazývaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 14 8
3555 nazývat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 5 nazývat (se) 7
3556 ne 100 gramatická slova částice 297 1 1 ne/né 2
3557 nebe 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 4 4
3558 nebesa 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 14 6
3559 nebeský 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 12 7
3560 nebezpečí 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 3 9
3561 nebezpečně 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 18 10
3562 nebezpečný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 2 nebezpečný/bezpečný 10
3563 neblahý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 14 neblahý/blahý 7
3564 nebo 100 gramatická slova connect. 297 1 1 4
3565 neboli 100 gramatická slova connect. 297 2 8 6
3566 neboť 100 gramatická slova connect. 297 1 1 5
3567 nebývalý 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 16 8
3568 nečekaně 7 průběh času adv. 3 21 2 9 8
3569 nečekaný 7 průběh času příd. 3 21 2 8 8
3570 necelý 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 4 6
3571 nechat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 1 6
3572 nechávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 6 8
3573 nechť 100 gramatická slova částice 297 2 15 5
3574 nechuť 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 15 6
3575 nečistota 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 20 9
3576 něco 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 4
3577 nedaleko 8 prostor adv. 2 23 2 6 8
3578 nedaleký 8 prostor příd. 2 23 2 7 nedaleký/daleký 8
3579 nedávno 6 čas, období adv. 3 18 1 2 7
3580 nedávný 6 čas, období příd. 3 18 2 3 nedávný/dávný 7
3581 neděle 6 čas, období subst. 1 16 1 2 6
3582 nedělní 6 čas, období příd. 1 16 1 5 7
3583 nedílný 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 20 7
3584 nedokonalý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 18 10
3585 nedorozumění 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 14 12
3586 nedostatek 3 množství, číslo subst. 1 7 1 2 10
3587 nedovolený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 16 nedovolený/dovolený 10
3588 nedůvěra 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 9 8
3589 negativně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 12 9
3590 negativní 3 množství, číslo příd. 1 7 1 5 9
3591 nehet 15 části organismu subst. 1 43 2 12 5
3592 nehledě 100 gramatická slova před-ložka 297 2 18 7
3593 nehoda 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 4 6
3594 nějak 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 nějak/ňák 5
3595 nějaký 100 gramatická slova zájm. 297 2 1 nějaký/ňáký 6
3596 nejasnost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 19 9
3597 nejasný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 10 7
3598 nejeden 100 gramatická slova čísl. 297 2 14 7
3599 nejednou 100 gramatická slova čísl. 297 2 16 8
3600 nejen 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
3601 nejenom 100 gramatická slova adv. 297 2 8 7
3602 nejenže 100 gramatická slova 999 297 2 12 7
3603 nejistota 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 8 9
3604 nejistý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 10 7
3605 nejméně 100 gramatická slova adv. 297 1 3 nejméně/nejmíň 7
3606 nejprve 100 gramatická slova adv. 297 2 3 7
3607 nejspíš 100 gramatická slova částice 297 2 5 nejspíš/nejspíše 7
3608 někam 100 gramatická slova zájm. 297 1 7 5
3609 někde 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 5
3610 někdejší 100 gramatická slova příd. 297 2 4 8
3611 někdo 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
3612 někdy 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
3613 neklid 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 15 6
3614 několik 100 gramatická slova čísl. 297 1 1 7
3615 několikrát 100 gramatická slova čísl. 297 1 4 10
3616 nekonečně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 20 9
3617 nekonečný 3 množství, číslo příd. 1 7 1 7 9
3618 některý 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 7
3619 nemalý 3 množství, číslo příd. 1 7 2 9 6
3620 němčina 111 vlastní jména subst. 330 2 11 7
3621 německy 111 vlastní jména adv. 330 2 14 7
3622 německý 111 vlastní jména příd. 330 2 1 7
3623 neméně 100 gramatická slova adv. 297 1 12 6
3624 nemoc 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 3 5
3625 nemocenský 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 16 10
3626 nemocnice 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 2 9
3627 nemocniční 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 14 10
3628 nemocný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 1 3 7
3629 nemovitost 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 6 10
3630 nemožnost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 20 9
3631 nemožný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 8 7
3632 němý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 1 16 4
3633 nemyslitelný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 16 nemyslitelný/myslitelný 12
3634 nenápadně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 14 9
3635 nenápadný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 13 9
3636 nenávidět 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 10 9
3637 nenávist 23 rodina, láska, přátelství adv. 3 69 1 8 8
3638 neobvyklý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 8 9
3639 neobyčejně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 12 10
3640 neobyčejný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 17 10
3641 neochota 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 17 8
3642 neoficiální 20 společnost, stát, skupina příd. 57 2 12 11
3643 neomezený 3 množství, číslo příd. 1 7 2 13 9
3644 neoprávněně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 18 11
3645 neoprávněný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 15 11
3646 nepatrně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 16 8
3647 nepatrný 8 prostor příd. 2 23 1 9 8
3648 neplatič 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 8
3649 neplatný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 15 8
3650 nepochybně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 6 10
3651 nepohodlný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 10
3652 nepokoj 5 změna, příčina subst. 1 13 2 13 7
3653 nepořádek 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 15 9
3654 neposlední 999 divná slova ?? příd. 2994 2 12 neposlední+ 10
3655 nepřátelský 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 10 11
3656 nepřátelství 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 19 12
3657 nepřekonatelný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 20 nepřekonatelný/překonatelný 14
3658 nepřesný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 18 8
3659 nepřetržitě 5 změna, příčina adv. 3 15 2 14 nepřetržitě/přetržitě 11
3660 nepřetržitý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 14 nepřetržitý/přetržitý 11
3661 nepříjemně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 20 10
3662 nepříjemnost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 18 nepříjemnost/příjemnost 12
3663 nepříjemný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 5 10
3664 nepříliš 100 gramatická slova adv. 297 2 8 8
3665 nepřístupný 9 tvar příd. 1 25 2 19 11
3666 nepřítel 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 4 8
3667 nepřítomnost 1 existence, událost subst. 1 1 2 14 12
3668 nerad 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 1 8 5
3669 neřešitelný 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 19 neřešitelný/řešitelný 11
3670 nerovnost 3 množství, číslo subst. 3 9 2 20 9
3671 nerozhodný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 19 10
3672 nerv 15 části organismu subst. 2 44 2 9 4
3673 nervový 15 části organismu příd. 2 44 2 10 7
3674 nervozita 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 13 9
3675 nervózní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 10 nervózní/nervozní 8
3676 neschopnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 11
3677 neshoda 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 16 7
3678 neškodný 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 20 8
3679 nesmírně 3 množství, číslo adv. 1 7 1 6 8
3680 nesmírný 3 množství, číslo příd. 1 7 1 12 8
3681 nesmrtelný 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 18 10
3682 nesmysl 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 8 7
3683 nesmyslný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 9 9
3684 nesnáz 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 20 6
3685 nesnesitelný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 13 nesnesitelný/snesitelný 12
3686 nesouhlas 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 12 9
3687 nesporně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 14 8
3688 nesporný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 13 8
3689 nesprávný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 10 9
3690 nesrovnatelně 2 vztah, seskupení adv. 1 4 2 20 nesrovnatelně/srovnatelně 13
3691 nést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 3 4
3692 nestabilita 5 změna, příčina subst. 2 14 2 19 11
3693 neštěstí 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 7 8
3694 neúčast 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 20 7
3695 neúnosný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 12 neúnosný/únosný 8
3696 neúplný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 18 7
3697 neurčitý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 16 8
3698 neúspěch 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 8 8
3699 neustále 100 gramatická slova adv. 297 1 4 8
3700 neustálý 6 čas, období příd. 1 16 2 8 8
3701 neutrální 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 1 13 9
3702 neuvěřitelně 23 rodina, láska, přátelství adv. 66 2 13 12
3703 neuvěřitelný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 7 12
3704 nevěra 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 20 6
3705 nevěsta 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 11 7
3706 nevídaný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 14 8
3707 neviditelný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 11 11
3708 nevidomý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 19 nevidomý/vidomý 8
3709 nevinný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 1 9 7
3710 nevyhnutelný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 14 12
3711 nevýhoda 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 9 8
3712 newyorský 111 vlastní jména příd. 330 2 9 9
3713 než 100 gramatická slova connect. 297 1 1 3
3714 nežádoucí 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 63 1 10 9
3715 nezájem 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 13 7
3716 nezákonný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 13 9
3717 nezaměstnanost 16 práce, činnost subst. 1 46 4 14
3718 nezanedbatelný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 19 14
3719 nezapomenutelný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 20 nezapomenutelný/zapomenutelný 15
3720 nezávadný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 17 nezávadný/závadný 9
3721 nezávisle 20 společnost, stát, skupina adv. 2 59 2 13 nezávisle/závisle 9
3722 nezávislost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 6 11
3723 nezávislý 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 2 nezávislý/závislý 9
3724 nezbytně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 17 8
3725 nezbytnost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 16 10
3726 nezbytný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 4 8
3727 nezdar 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 19 6
3728 nezletilý 6 čas, období příd. 3 18 1 17 nezletilý/zletilý 9
3729 nežli 100 gramatická slova connect. 297 1 11 5
3730 něžně 23 rodina, láska, přátelství adv. 3 69 2 18 5
3731 něžný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 11 5
3732 nezřídka 100 gramatická slova adv. 297 2 17 8
3733 nezvykle 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 19 8
3734 nezvyklý 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 15 8
3735 nic 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
3736 ničení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 17 6
3737 ničit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 9 5
3738 ničivý 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 17 6
3739 nicméně 100 gramatická slova connect. 297 1 3 7
3740 nijak 100 gramatická slova zájm. 297 1 4 5
3741 nikam 100 gramatická slova zájm. 297 2 12 5
3742 nikde 100 gramatická slova zájm. 297 1 7 5
3743 nikdo 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
3744 nikdy 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
3745 nikoli 100 gramatická slova částice 297 2 2 nikoli/nikoliv 6
3746 nikterak 100 gramatická slova zájm. 297 2 13 8
3747 nit 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 11 3
3748 nitro 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 12 5
3749 nízko 8 prostor adv. 3 24 2 12 nízko/níž(e) 5
3750 nízký 8 prostor příd. 2 23 1 1 5
3751 nizozemský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 10
3752 no 100 gramatická slova částice 297 1 3 2
3753 noc 6 čas, období subst. 2 17 1 1 3
3754 noční 6 čas, období příd. 2 17 1 4 5
3755 noha 15 části organismu subst. 1 43 1 2 4
3756 nominace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 8
3757 nominální 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 12 9
3758 nominovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 13 9
3759 norma 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 3 5
3760 normál 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 18 6
3761 normalizace 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 11
3762 normálně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 9 8
3763 normální 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 3 8
3764 norský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 6
3765 nos 15 části organismu subst. 1 43 1 5 3
3766 nosič 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 5
3767 nosit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 4 5
3768 nositel 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 9 7
3769 nosný 16 práce, činnost příd. 1 46 10 5
3770 nostalgie 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 18 9
3771 noty 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 noty/nota 4
3772 nouze 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 9 5
3773 nouzový 32 lidská situace, bezpečnost příd. 93 2 17 7
3774 nováček 7 průběh času subst. 2 20 2 8 7
3775 nově 6 čas, období adv. 3 18 1 3 4
3776 novela 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 6
3777 novelizace 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 17 10
3778 novinář 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 7
3779 novinářský 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 14 10
3780 novinka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 7
3781 novinový 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 16 8
3782 noviny 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 6
3783 novodobý 6 čas, období příd. 3 18 2 13 8
3784 novoroční 6 čas, období příd. 1 16 2 18 9
3785 nový 7 průběh času příd. 3 21 1 1 4
3786 nu 100 gramatická slova částice 297 1 15 2
3787 nucený 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 9 6
3788 nuda 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 4
3789 nudit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 15 nudit (se) 6
3790 nudle 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 5
3791 nudný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 14 5
3792 nula 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 8 4
3793 nulový 3 množství, číslo příd. 3 9 2 11 6
3794 nutit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 4 5
3795 nutně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 7 5
3796 nutno 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 4 5
3797 nutnost 5 změna, příčina subst. 2 14 1 5 7
3798 nutný 5 změna, příčina příd. 2 14 1 2 5
3799 nůž 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 6 3
3800 nůžky 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 5
3801 nýbrž 100 gramatická slova connect. 297 1 3 5
3802 nynější 7 průběh času příd. 2 20 1 4 7
3803 nyní 7 průběh času adv. 2 20 1 1 4