A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
2855 maastrichtský 111 vlastní jména příd. 330 1 18 13
2856 madam 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 15 madam(e) 5
2857 maďarský 111 vlastní jména příd. 330 1 4 8
2858 mafie 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 11 5
2859 magazín 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 7
2860 magický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 11 7
2861 magie 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 5
2862 magistrát 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 6 9
2863 magnet 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 17 6
2864 magnetický 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 13 10
2865 mail 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 4
2866 máj 6 čas, období subst. 1 16 2 13 3
2867 majetek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 1 7
2868 majetkový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 6 9
2869 mající 18 obchod, majetek, dát 999 3 54 2 15 6
2870 majitel 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 2 7
2871 majitelka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 15 9
2872 major 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 10 5
2873 majoritní 3 množství, číslo příd. 1 7 2 11 9
2874 makléř 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 6
2875 makroekonomický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 13 15
2876 malba 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 5
2877 málem 100 gramatická slova adv. 297 1 7 5
2878 maličko 3 množství, číslo subst. 1 7 2 20 7
2879 maličkost 8 prostor subst. 2 23 1 13 9
2880 maličký 8 prostor příd. 2 23 1 14 7
2881 malíř 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 5
2882 malířský 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 13 8
2883 malířství 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 14 9
2884 málo 3 množství, číslo 999 1 7 2 1 málo/méně/míň/D 4
2885 málo 3 množství, číslo adv. 1 7 2 3 málo/C 4
2886 málo 3 množství, číslo subst. 1 7 2 11 málo/N 4
2887 málokdo 100 gramatická slova zájm. 297 2 8 7
2888 málokdy 100 gramatická slova zájm. 297 2 14 7
2889 málokterý 100 gramatická slova zájm. 297 2 18 9
2890 maloobchodní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 20 12
2891 malostranský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 12
2892 malování 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 8
2893 malovaný 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 17 8
2894 malovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 10 7
2895 malý 8 prostor příd. 2 23 1 1 4
2896 máma 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 8 4
2897 maminka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 4 7
2898 management 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 10
2899 manažer 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 3 7
2900 manažerský 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 12 10
2901 mandát 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 6
2902 mání 999 divná slova ?? 999 2994 1 20 mání+ 4
2903 manifestace 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 18 11
2904 manipulace 16 práce, činnost subst. 2 47 10 10
2905 manipulovat 16 práce, činnost verb 2 47 17 11
2906 manžel 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 4 6
2907 manželé 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 7 7
2908 manželka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 8
2909 manželský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 10 9
2910 manželství 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 5 10
2911 mapa 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 4
2912 maraton 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 maraton/maratón 7
2913 mariánský 111 vlastní jména příd. 330 2 11 9
2914 marihuana 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 18 9
2915 marka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 4 5
2916 marketing 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 10 9
2917 marketingový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 10 marketingový/marketinkový 12
2918 marně 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 6 5
2919 marný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 1 10 5
2920 marxistický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 19 11
2921 masa 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 11 4
2922 masakr 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 13 6
2923 masáž 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 14 5
2924 masivní 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 12 masivní/masívní 7
2925 maska 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 5
2926 máslo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 5 5
2927 masný 15 části organismu příd. 1 43 2 16 5
2928 maso 15 části organismu subst. 2 44 1 3 4
2929 masový 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 7 6
2930 mastný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 15 6
2931 matčin 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 17 6
2932 matematický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 15 11
2933 matematika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 10
2934 materiál 16 práce, činnost subst. 3 48 2 8
2935 materiální 16 práce, činnost příd. 3 48 11 10
2936 mateřský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 5 8
2937 matice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 6
2938 matka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 2 5
2939 maturita 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 12 8
2940 mávat 16 práce, činnost verb 2 47 13 5
2941 mávnout 16 práce, činnost verb 2 47 15 7
2942 maximálně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 5 9
2943 maximální 3 množství, číslo příd. 1 7 2 5 9
2944 maximum 3 množství, číslo subst. 1 7 2 7 7
2945 meč 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 13 3
2946 mecenáš 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 20 7
2947 mech 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 20 4
2948 mechanický 16 práce, činnost příd. 1 46 9 10
2949 mechanik 16 práce, činnost subst. 3 48 18 8
2950 mechanika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 9
2951 mechanismus 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 5 11
2952 med 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 13 3
2953 měď 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 16 3
2954 medaile 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 4 7
2955 mediální 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 10 8
2956 medicína 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 8 medicína/medicina 8
2957 meditace 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 17 8
2958 médium 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 médium/medium 6
2959 medvěd 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 9 6
2960 měkký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 7 5
2961 mělký 9 tvar příd. 3 27 2 20 5
2962 melodie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 7
2963 membrána 16 práce, činnost subst. 3 48 19 8
2964 měna 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 4 4
2965 měnící 5 změna, příčina příd. 3 15 2 18 měnící (se) 7
2966 měnit 5 změna, příčina verb 3 15 1 2 měnit (se) 5
2967 měnový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 5 6
2968 menšina 3 množství, číslo subst. 1 7 2 6 7
2969 menšinový 3 množství, číslo příd. 1 7 2 12 9
2970 mentalita 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 17 9
2971 mentálně 28 myšlení, vědomost adv. 1 82 2 17 8
2972 mentální 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 17 8
2973 menu 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 16 4
2974 mercedes 111 vlastní jména subst. 330 2 10 mercedes/Mercedes 8
2975 měření 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 6
2976 měřený 3 množství, číslo příd. 3 9 2 17 6
2977 měřicí 3 množství, číslo příd. 3 9 2 15 6
2978 měřit 3 množství, číslo verb 3 9 1 6 5
2979 měřítko 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 7 7
2980 měsíc 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 1 měsíc/Měsíc 5
2981 měsíčně 6 čas, období adv. 2 17 2 6 7
2982 měsíční 6 čas, období příd. 1 16 2 6 7
2983 měsíčník 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 8
2984 měšťanský 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 20 9
2985 městečko 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 7 8
2986 město 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 1 5
2987 městský 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 1 1 7
2988 metafora 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 8
2989 meteorolog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 19 10
2990 metoda 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 6
2991 metodický 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 19 9
2992 metodika 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 15 8
2993 metr 8 prostor subst. 2 23 1 2 4
2994 metro 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 5
2995 metropole 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 5 metropole/metropol 9
2996 mexický 111 vlastní jména příd. 330 1 13 7
2997 meze 9 tvar subst. 1 25 2 8 meze/mez 4
2998 mezera 9 tvar subst. 3 27 2 11 6
2999 mezi 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 4
3000 mezinárodně 20 společnost, stát, skupina adv. 2 59 2 17 11
3001 mezinárodní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 11
3002 meziročně 6 čas, období adv. 2 17 2 17 9
3003 meziroční 6 čas, období příd. 1 16 2 13 9
3004 mezistátní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 19 10
3005 mezitím 100 gramatická slova adv. 297 2 6 7
3006 mezní 9 tvar příd. 1 25 2 18 5
3007 míč 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 3
3008 míček 9 tvar subst. 2 26 1 15 5
3009 míchat 16 práce, činnost verb 2 47 17 6
3010 míjet 10 pohyb verb 1 28 2 13 míjet (se) 6
3011 mikrofon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 mikrofon/mikrofón 8
3012 mikroorganismus 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 20 15
3013 mikropočítač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 12
3014 mikroprocesor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 13
3015 mikrovlnný 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 15 10
3016 miláček 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 11 7
3017 míle 8 prostor subst. 2 23 2 13 4
3018 milenec 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 9 7
3019 milenka 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 13 7
3020 miliarda 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 1 8
3021 miliardový 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 19 10
3022 milice 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 19 6
3023 milimetr 8 prostor subst. 2 23 1 19 8
3024 milion 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 1 milion/milión 6
3025 milionář 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 8
3026 miliónový 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 16 miliónový/milionový 9
3027 militantní 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 20 10
3028 milosrdný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 16 9
3029 milost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 8 6
3030 milostný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 8 8
3031 milovaný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 11 8
3032 milovat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 3 milovat (se) 7
3033 milovník 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 10 8
3034 milý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 4 4
3035 mimo 100 gramatická slova adv. 297 1 1 4
3036 mimochodem 100 gramatická slova adv. 297 2 8 10
3037 mimořádně 100 gramatická slova adv. 297 2 6 9
3038 mimořádný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 4 9
3039 mina 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 4
3040 mince 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 9 5
3041 mínění 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 4 6
3042 minerální 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 15 9
3043 miniaturní 8 prostor příd. 2 23 2 18 10
3044 minimálně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 5 9
3045 minimální 3 množství, číslo příd. 1 7 2 4 9
3046 minimum 3 množství, číslo subst. 1 7 2 6 7
3047 ministerský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 6 11
3048 ministerstvo 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 12
3049 ministr 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 7
3050 ministryně 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 10
3051 mínit 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 3 5
3052 minout 10 pohyb verb 2 29 1 11 6
3053 minulo 6 čas, období 999 15 2 18 6
3054 minulost 7 průběh času subst. 2 20 1 2 8
3055 minulý 7 průběh času příd. 2 20 1 1 6
3056 minus 3 množství, číslo subst. 3 9 2 16 minus/mínus/N 5
3057 minuta 6 čas, období subst. 2 17 1 1 6
3058 mír 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 4 3
3059 míra 3 množství, číslo subst. 2 8 1 1 4
3060 mířit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 7 5
3061 mírně 5 změna, příčina adv. 1 13 1 5 5
3062 mírný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 5 5
3063 mírový 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 1 4 6
3064 mísa 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 9 4
3065 mise 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 4
3066 mísit 16 práce, činnost verb 2 47 18 mísit (se) 5
3067 miska 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 11 5
3068 miss 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 14 miss/Miss 4
3069 místní 8 prostor příd. 1 22 1 2 6
3070 místnost 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 3 8
3071 místo 8 prostor 999 1 22 2 2 místo/R 5
3072 místo 8 prostor subst. 1 22 2 1 místo/N 5
3073 místopředseda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 13
3074 místopředsedkyně 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 16
3075 místostarosta 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 12 13
3076 mistr 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2 mistr/Mistr 5
3077 mistrovský 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 9 10
3078 mistrovství 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 2 11
3079 mistryně 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 8
3080 místy 100 gramatická slova adv. 297 2 8 5
3081 mít 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 3
3082 mítink 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 8 mítink/meeting 6
3083 mitsubishi 111 vlastní jména subst. 330 2 20 mitsubishi/Mitsubishi 11
3084 mívat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 8 5
3085 mizerný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 18 7
3086 mizet 5 změna, příčina verb 3 15 1 9 5
3087 mládě 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 11 5
3088 mládenec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 15 8
3089 mládež 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 4 6
3090 mládí 7 průběh času subst. 3 21 1 6 5
3091 mladík 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 4 6
3092 mladistvý 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 12 9
3093 mladoboleslavský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 16
3094 mladý 7 průběh času příd. 3 21 1 1 5
3095 mlčení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 11 6
3096 mlčet 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 6 5
3097 mlčky 26 zpráva, řeč, psaní adv. 2 77 1 13 5
3098 mléčný 15 části organismu příd. 1 43 2 13 6
3099 mlékárna 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 13 8
3100 mléko 15 části organismu subst. 3 45 2 4 mléko/mlíko 5
3101 mletý 16 práce, činnost příd. 3 48 14 5
3102 mlha 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 8 4
3103 mlok 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 16 4
3104 mluvčí 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 2 6
3105 mluvený 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 18 7
3106 mluvící 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 16 7
3107 mluvit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 1 6
3108 mlýn 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 8 mlýn/mlejn 4
3109 mnich 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 11 5
3110 mnichovský 111 vlastní jména příd. 330 2 14 10
3111 mnohdy 100 gramatická slova adv. 297 1 5 6
3112 mnohem 100 gramatická slova adv. 297 1 2 6
3113 mnoho 3 množství, číslo adv. 1 7 1 1 5
3114 mnohokrát 3 množství, číslo čísl. 1 7 2 10 9
3115 mnohý 3 množství, číslo příd. 1 7 1 2 5
3116 množit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 16 množit (se) 6
3117 množství 3 množství, číslo subst. 1 7 1 2 8
3118 mobil 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 5
3119 mobilní 10 pohyb příd. 1 28 1 7 7
3120 moc 5 změna, příčina adv. 1 13 2 2 moc/D 3
3121 moc 5 změna, příčina číslovka 1 13 2 8 moc/C 3
3122 moc 5 změna, příčina subst. 1 13 2 2 moc/N 3
3123 moč 15 části organismu subst. 1 43 2 16 3
3124 mocenský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 9 8
3125 mocnost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 7
3126 mocný 5 změna, příčina příd. 1 13 1 6 5
3127 močový 15 části organismu příd. 2 44 2 20 6
3128 moct 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 1 moct/moci 4
3129 móda 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 8 4
3130 model 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 2 5
3131 modelka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 7
3132 modelový 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 16 8
3133 modem 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 5
3134 moderátor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 9
3135 moderna 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 7
3136 moderní 7 průběh času příd. 3 21 1 2 7
3137 modernizace 16 práce, činnost subst. 1 46 7 11
3138 modifikace 5 změna, příčina subst. 3 15 2 20 10
3139 modlit 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 1 10 modlit se 9
3140 modlitba 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 8 8
3141 módní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 8 5
3142 modrý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 3 5
3143 modul 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 10 5
3144 mohutný 5 změna, příčina příd. 1 13 1 6 7
3145 mokrý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 9 5
3146 molekula 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 12 8
3147 moment 6 čas, období subst. 1 16 2 5 6
3148 momentálně 6 čas, období adv. 1 16 2 9 10
3149 momentální 6 čas, období příd. 1 16 2 16 10
3150 monarchie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 9
3151 monitor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 10 7
3152 monografie 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 10
3153 monopol 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 7
3154 monopolní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 15 9
3155 montáž 16 práce, činnost subst. 1 46 9 6
3156 montážní 16 práce, činnost příd. 1 46 18 8
3157 montovat 16 práce, činnost verb 2 47 18 8
3158 monumentální 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 20 12
3159 mor 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 17 3
3160 morálka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 8 7
3161 morální 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 6 7
3162 moravskoslezský 111 vlastní jména příd. 330 2 14 15
3163 moravský 111 vlastní jména příd. 330 1 4 8
3164 moře 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 3 4
3165 mořský 12 krajina, hmota příd. 3 36 1 7 6
3166 moskevský 111 vlastní jména příd. 330 1 9 9
3167 most 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 4
3168 mostecký 111 vlastní jména příd. 330 2 13 8
3169 motiv 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 5
3170 motivace 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 9 8
3171 motivovaný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 17 10
3172 motivovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 12 9
3173 motocykl 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 8
3174 motor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 3 5
3175 motorista 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 13 9
3176 motorka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 7
3177 motorový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 8 8
3178 motto 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 5
3179 motýl 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 5
3180 moucha 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 6
3181 moudrost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 10 8
3182 moudrý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 8 6
3183 mouka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 7 5
3184 movitý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 14 6
3185 mozaika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 7
3186 mozek 15 části organismu subst. 2 44 1 5 5
3187 mozkový 15 části organismu příd. 2 44 2 12 7
3188 možná 2 vztah, seskupení adv. 1 4 1 1 5
3189 možno 2 vztah, seskupení adv. 1 4 2 3 5
3190 možnost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 1 7
3191 možný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 1 možný/nemožný 5
3192 mračno 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 20 6
3193 mrak 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 10 4
3194 mravenec 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 19 8
3195 mravní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 9 6
3196 mravy 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 18 mravy/mrav 5
3197 mráz 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 8 4
3198 mrazivý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 19 7
3199 mříže 9 tvar subst. 3 27 2 10 mříže/mříž 5
3200 mrkev 15 části organismu subst. 3 45 2 18 5
3201 mrknout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 17 7
3202 mrtvola 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 10 7
3203 mrtvý 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 3 5
3204 mrzet 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 9 5
3205 mše 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 10 3
3206 mučení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 20 6
3207 můj 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
3208 multimediální 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 13
3209 munice 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 18 6
3210 můra 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 4
3211 muset 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 1 muset/musit 5
3212 muška 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 19 5
3213 muslim 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 8 muslim/Muslim 6
3214 muslimský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 8 9
3215 můstek 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 6
3216 muž 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 1 3
3217 muzeum 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 2 muzeum/museum 6
3218 muzika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 6
3219 muzikál 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 7
3220 muzikant 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 8
3221 mužský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 6 6
3222 mužstvo 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 2 7
3223 my 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
3224 mýdlo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 18 5
3225 mýlit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 10 mýlit (se) 6
3226 mylný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 19 5
3227 myš 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 10 3
3228 mysl 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 4 4
3229 myšlení 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 5 7
3230 myšlenka 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 2 myšlenka/myšlénka 8
3231 myšlenkový 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 11 10
3232 myslet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 1 myslet/myslit (si) 14
3233 myslitel 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 20 8
3234 myslivec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 10 8
3235 myslivecký 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 9 10
3236 myslivost 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 12 9
3237 mystický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 15 8
3238 mýt 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 17 mýt/mejt (se) 3
3239 mýtus 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 2 8 5
3240 mzda 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 3 4
3241 mzdový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 9 6