A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
2628 laboratoř 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 7 9
2629 laboratorní 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 16 11
2630 labourista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 19 10
2631 labyrint 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 14 8
2632 laciný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 10 6
2633 laděný 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 19 6
2634 ladit 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 20 5
2635 lady 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 14 4
2636 lágr 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 20 4
2637 láhev 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 5 láhev/lahev 5
2638 lahůdka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 7
2639 laický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 19 6
2640 laik 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 14 4
2641 lak 16 práce, činnost subst. 3 48 17 3
2642 lákat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 8 5
2643 lákavý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 14 6
2644 lámat 16 práce, činnost verb 2 47 12 lámat (se) 5
2645 lampa 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 10 5
2646 lano 16 práce, činnost subst. 3 48 15 4
2647 lanovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 19 7
2648 larva 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 20 5
2649 laser 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 5
2650 laserový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 18 8
2651 láska 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 2 5
2652 laskavě 23 rodina, láska, přátelství adv. 3 69 2 19 7
2653 laskavý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 12 7
2654 latinský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 8
2655 látka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 2 5
2656 lavice 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 8 6
2657 lavička 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 9 7
2658 lavina 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 6
2659 lávka 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 18 5
2660 lázeňský 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 12 8
2661 lázně 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 5 lázně/lázeň 5
2662 leasing 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 7
2663 lebka 15 části organismu subst. 1 43 2 13 5
2664 leč 100 gramatická slova connect. 297 1 9 3
2665 léčba 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 5 5
2666 léčebna 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 7
2667 léčebný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 10 7
2668 léčení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 10 6
2669 léčit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 8 léčit (se) 6
2670 léčivo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 14 6
2671 léčivý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 16 6
2672 leckdo 100 gramatická slova zájm. 297 2 20 6
2673 leckdy 100 gramatická slova zájm. 297 2 17 6
2674 lecos 100 gramatická slova 999 297 2 11 lec(c)os 5
2675 led 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 5 3
2676 leda 100 gramatická slova adv. 297 1 15 4
2677 leden 6 čas, období subst. 1 16 2 2 5
2678 lední 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 16 5
2679 lednička 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 18 8
2680 lednový 6 čas, období příd. 1 16 2 14 7
2681 ledovec 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 16 7
2682 ledový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 9 6
2683 ledvina 15 části organismu subst. 2 44 2 14 7
2684 legálně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 14 7
2685 legální 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 8 7
2686 legenda 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 7
2687 legendární 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 9 10
2688 legie 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 16 5
2689 legionář 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 8
2690 legislativa 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 11
2691 legislativní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 8 12
2692 legitimní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 14 9
2693 legrace 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 7
2694 lehce 100 gramatická slova adv. 297 1 5 5
2695 lehký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 3 5
2696 lehnout 10 pohyb verb 1 28 2 12 lehnout (si) 8
2697 lék 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 3 3
2698 lékař 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 1 5
2699 lékařka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 15 7
2700 lékárna 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 11 7
2701 lékárník 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 19 8
2702 lékařský 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 4 8
2703 lékařství 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 20 9
2704 lekce 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 13 5
2705 lektor 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 20 6
2706 lepidlo 16 práce, činnost subst. 3 48 16 7
2707 les 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 2 3
2708 lesk 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 14 4
2709 lesklý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 14 6
2710 lesknout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 19 lesknout se 8
2711 lesní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 1 5 5
2712 let 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 3
2713 letadlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 7
2714 létající 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 19 8
2715 leták 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 12 5
2716 létat 10 pohyb verb 3 30 2 8 létat/lítat 5
2717 letec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 5
2718 letecký 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 4 7
2719 letectvo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 8
2720 letenka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
2721 letenský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 8
2722 letět 10 pohyb verb 3 30 1 7 5
2723 letiště 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 4 7
2724 letitý 6 čas, období příd. 3 18 2 19 6
2725 letní 6 čas, období příd. 1 16 1 4 5
2726 léto 6 čas, období subst. 1 16 1 3 4
2727 letopočet 6 čas, období subst. 2 17 2 18 9
2728 letos 6 čas, období adv. 1 16 1 1 5
2729 letošek 6 čas, období subst. 1 16 2 20 7
2730 letošní 6 čas, období příd. 1 16 1 1 7
2731 letoun 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 5 6
2732 letový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 20 6
2733 lev 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 3
2734 levice 8 prostor subst. 3 24 2 6 6
2735 levicový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 8 8
2736 levně 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 11 5
2737 levný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 4 5
2738 levý 8 prostor příd. 3 24 1 4 4
2739 lež 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 9 3
2740 ležet 10 pohyb verb 2 29 1 2 5
2741 ležící 10 pohyb příd. 1 28 2 10 6
2742 lézt 10 pohyb verb 1 28 1 10 4
2743 lhát 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 9 4
2744 lhostejnost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 18 11
2745 lhostejný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 12 9
2746 lhůta 7 průběh času subst. 1 19 1 5 5
2747 líbat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 12 líbat (se) 5
2748 liberál 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 15 7
2749 liberalismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 18 12
2750 liberalizace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 10 12
2751 liberální 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 7 9
2752 liberecký 111 vlastní jména příd. 330 2 8 9
2753 líbit 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 1 3 líbit (se) 5
2754 libovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 libovat si 8
2755 libovolný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 12 9
2756 libra 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 6 5
2757 licence 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 7
2758 licenční 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 20 8
2759 líčení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 11 6
2760 líčit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 9 líčit (se) 6
2761 lid 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 5 3
2762 lidovec 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 6 7
2763 lidovecký 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 18 9
2764 lidový 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 2 6
2765 lídr 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 lídr/leader 4
2766 lidskost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 17 8
2767 lidský 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 6
2768 lidstvo 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 6 7
2769 liga 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 2 4
2770 ligový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 6 6
2771 líh 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 3
2772 likvidace 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 5 9
2773 likvidita 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 18 9
2774 likvidovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 11 10
2775 límec 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 17 5
2776 limit 9 tvar subst. 1 25 2 6 5
2777 limonáda 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 8
2778 limuzína 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 8
2779 lineární 9 tvar příd. 2 26 2 17 8
2780 linie 9 tvar subst. 2 26 1 6 5
2781 linka 9 tvar subst. 2 26 2 4 5
2782 linout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 11 linout se 6
2783 líný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 19 4
2784 lípa 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 18 4
2785 lipový 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 19 lipový/lípový 6
2786 lira 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 18 4
2787 lis 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 3
2788 lišit 2 vztah, seskupení verb 1 4 1 4 lišit (se) 6
2789 liška 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 5
2790 list 15 části organismu subst. 3 45 1 2 4
2791 lišta 16 práce, činnost subst. 3 48 19 5
2792 lístek 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 5 6
2793 listí 15 části organismu subst. 3 45 1 12 5
2794 listina 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 7
2795 listopad 6 čas, období subst. 1 16 1 2 8
2796 listopadový 6 čas, období příd. 1 16 2 12 11
2797 literární 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 4 9
2798 literát 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 7
2799 literatura 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 3 10
2800 litevský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 8
2801 líto 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 1 9 4
2802 lítost 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 12 6
2803 litovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 7 7
2804 litr 9 tvar subst. 2 26 2 6 4
2805 litvínovský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 11
2806 loajalita 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 19 9
2807 lobby 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 17 5
2808 loď 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 3
2809 lodní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 17 5
2810 logicky 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 10 7
2811 logický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 6 7
2812 logika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 8 6
2813 logo 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 16 4
2814 lokalita 8 prostor subst. 1 22 2 7 8
2815 lokální 8 prostor příd. 1 22 2 9 7
2816 loket 15 části organismu subst. 1 43 1 12 5
2817 lokomotiva 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 10
2818 lom 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 3
2819 londýnský 111 vlastní jména příd. 330 1 7 9
2820 loni 6 čas, období adv. 1 16 2 1 loni/vloni 10
2821 loňsko 6 čas, období subst. 2 17 2 15 6
2822 loňský 6 čas, období příd. 1 16 2 1 6
2823 lopatka 16 práce, činnost subst. 3 48 19 7
2824 lord 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 4
2825 los 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 3
2826 loterie 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 7
2827 loučení 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 20 7
2828 loučit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 13 loučit se 9
2829 louka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 8 5
2830 loupež 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 6
2831 loupežník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 19 9
2832 loutka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 6
2833 loutkový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 15 8
2834 lov 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 7 3
2835 lovec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 11 5
2836 lovecký 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 10 7
2837 lovit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 12 5
2838 lože 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 18 4
2839 ložisko 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 11 7
2840 ložnice 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 10 7
2841 lukrativní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 15 10
2842 lupič 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 11 5
2843 lustrační 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 17 9
2844 luxus 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 18 5
2845 luxusní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 8 7
2846 lůžko 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 6 5
2847 lyrický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 7
2848 lyžař 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 5
2849 lyžařský 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 10 8
2850 lyže 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 4
2851 lyžování 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 8
2852 lze 100 gramatická slova adv. 297 1 1 3
2853 lžíce 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 5 5
2854 lžička 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 10 6