A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1933 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
1934 jablko 15 části organismu subst. 3 45 2 8 jablko/jabko 6
1935 jablonecký 111 vlastní jména příd. 330 2 16 10
1936 jaderný 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 3 7
1937 jádro 9 tvar subst. 1 25 1 6 5
1938 jahoda 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 20 6
1939 jak 100 gramatická slova zájm. 297 2 1 jak/D 3
1940 jakkoli 100 gramatická slova zájm. 297 2 7 jakkoli/jakkoliv 7
1941 jakmile 100 gramatická slova connect. 297 1 4 7
1942 jako 100 gramatická slova connect. 297 1 1 4
1943 jakoby 100 gramatická slova connect. 297 1 5 6
1944 jakost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 10 6
1945 jakož 100 gramatická slova connect. 297 1 10 5
1946 jakožto 100 gramatická slova connect. 297 1 9 7
1947 jaksi 100 gramatická slova zájm. 297 1 8 5
1948 jaký 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 4
1949 jakýkoli 100 gramatická slova zájm. 297 2 2 jakýkoli/jakýkoliv 8
1950 jakýsi 100 gramatická slova zájm. 297 1 2 6
1951 jáma 9 tvar subst. 3 27 1 13 4
1952 japonský 111 vlastní jména příd. 330 2 3 8
1953 jarní 6 čas, období příd. 1 16 1 6 5
1954 jaro 6 čas, období subst. 1 16 1 3 4
1955 jas 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 18 3
1956 jasně 100 gramatická slova adv. 297 1 3 5
1957 jasno 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 8 5
1958 jasný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 2 5
1959 játra 15 části organismu subst. 2 44 2 12 5
1960 jazyk 15 části organismu subst. 2 44 1 2 5
1961 jazykový 15 části organismu příd. 1 43 2 5 8
1962 jazz 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 jazz/džez 4
1963 jazzový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 9 jazzový/džezový 7
1964 jed 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 10 3
1965 jeden 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 1 5
1966 jedenáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 5 8
1967 jedenáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 12 9
1968 jedenadvacet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 16 jedenadvacet/jednadvacet 12
1969 jedině 100 gramatická slova adv. 297 1 5 6
1970 jedinec 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 5 7
1971 jedinečný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 8 9
1972 jediný 3 množství, číslo příd. 3 9 1 1 6
1973 jedlý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 18 5
1974 jednací 21 boj, politika, armáda příd. 1 61 2 13 7
1975 jednak 100 gramatická slova adv. 297 1 4 6
1976 jednání 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1 7
1977 jednat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 1 1 6
1978 jednatel 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 14 8
1979 jednička 3 množství, číslo subst. 3 9 2 8 8
1980 jednodenní 6 čas, období příd. 1 16 2 20 10
1981 jednoduchost 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 18 12
1982 jednoduchý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 2 10
1983 jednoduše 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 7 9
1984 jednorázový 3 množství, číslo příd. 3 9 2 14 11
1985 jednostranný 9 tvar příd. 1 25 2 13 12
1986 jednota 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 6 7
1987 jednotka 3 množství, číslo subst. 1 7 1 2 8
1988 jednotlivec 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 5 11
1989 jednotlivý 2 vztah, seskupení příd. 2 5 1 1 10
1990 jednotný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 5 8
1991 jednou 6 čas, období adv. 3 18 1 1 6
1992 jednoznačně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 4 11
1993 jednoznačný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 6 11
1994 jedoucí 10 pohyb příd. 2 29 2 19 7
1995 jedovatý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 13 8
1996 jehla 9 tvar subst. 3 27 2 13 5
1997 jeho 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 4
1998 jejich 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 6
1999 jelen 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 5
2000 jelikož 100 gramatická slova connect. 297 1 6 7
2001 jemně 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 1 37 2 9 5
2002 jemný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 5 5
2003 jen 100 gramatická slova adv. 297 2 1 jen/D 3
2004 jen 100 gramatická slova connect. 297 2 16 jen/N 3
2005 jenom 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
2006 jenomže 100 gramatická slova connect. 297 2 8 7
2007 jenž 100 gramatická slova connect. 297 1 1 4
2008 jenže 100 gramatická slova connect. 297 1 3 5
2009 jeřáb 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 5
2010 jeskyně 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 10 7
2011 ještě 100 gramatická slova adv. 297 2 1 ještě/eště 5
2012 jestli 100 gramatická slova connect. 297 1 1 jestli/jesli/esli 6
2013 jestliže 100 gramatická slova connect. 297 1 2 jestliže/jesliže 8
2014 jet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 2 3
2015 jev 1 existence, událost subst. 2 2 1 4 3
2016 jeviště 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 8 7
2017 jevit 1 existence, událost verb 1 1 1 5 jevit (se) 6
2018 jezdec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 5 6
2019 jezdecký 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 18 8
2020 jezdit 10 pohyb verb 2 29 1 2 6
2021 jezero 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 7 6
2022 jídelna 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 10 7
2023 jídelní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 17 7
2024 jídelníček 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 10
2025 jídlo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 3 5
2026 jih 8 prostor subst. 3 24 1 5 3
2027 jihlavský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 9
2028 jihoafrický 111 vlastní jména příd. 330 2 11 11
2029 jihočeský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 9
2030 jihokorejský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 12
2031 jihomoravský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 12
2032 jihovýchodní 8 prostor příd. 3 24 2 10 12
2033 jinak 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
2034 jinam 100 gramatická slova adv. 297 2 11 5
2035 jinde 100 gramatická slova adv. 297 1 4 5
2036 jindy 100 gramatická slova adv. 297 1 7 5
2037 jiný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 1 4
2038 jiskra 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 17 6
2039 jíst 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 1 5 4
2040 jistě 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 1 2 5
2041 jistota 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 4 7
2042 jistý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 1 5
2043 jít 10 pohyb verb 2 29 1 1 3
2044 jitro 6 čas, období subst. 2 17 1 20 5
2045 již 100 gramatická slova adv. 297 1 1 3
2046 jízda 10 pohyb subst. 1 28 1 3 5
2047 jízdenka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 8
2048 jízdné 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 10 6
2049 jízdní 10 pohyb příd. 1 28 2 6 6
2050 jizerský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 8
2051 jižně 8 prostor adv. 3 24 2 19 5
2052 jižní 8 prostor příd. 3 24 1 3 5
2053 jizva 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 18 5
2054 jmění 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 5
2055 jméno 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 1 5
2056 jmenování 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 10 9
2057 jmenovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 1 6 9
2058 jmenovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 2 jmenovat/menovat (se) 8
2059 jmout 16 práce, činnost verb 2 47 2 20 5
2060 jo 100 gramatická slova částice 297 2 4 2
2061 jogurt 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 18 6
2062 jubilejní 6 čas, období příd. 1 16 2 17 9
2063 jubileum 6 čas, období subst. 1 16 2 18 8
2064 jugoslávský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 11
2065 junior 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 8 6
2066 juniorka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 8
2067 juniorský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 13 9
2068 justice 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 12 7