A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1815 i 100 gramatická slova connect. 297 1 1 1
1816 idea 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 7 4
1817 ideál 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 8 5
1818 ideální 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 5 7
1819 identifikace 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 15 12
1820 identifikační 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 20 13
1821 identifikovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 12 13
1822 identita 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 9 8
1823 ideologický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 10 11
1824 ideologie 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 9 9
1825 ideový 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 17 6
1826 idiot 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 15 5
1827 idol 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 4
1828 ignorovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 11 9
1829 ihned 7 průběh času adv. 1 19 1 5 5
1830 ikona 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 17 5
1831 ilegální 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 14 8
1832 ilustrace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 9
1833 ilustrovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 17 10
1834 iluze 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 8 5
1835 image 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 10 5
1836 impérium 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 impérium/imperium 8
1837 import 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 17 6
1838 improvizace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 11
1839 impuls 5 změna, příčina subst. 1 13 2 8 6
1840 imunita 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 7
1841 imunitní 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 20 8
1842 incident 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 8 8
1843 index 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 5
1844 indián 111 vlastní jména subst. 330 2 12 indián/Indián 6
1845 indiánský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 9
1846 indický 111 vlastní jména příd. 330 2 8 7
1847 indikátor 16 práce, činnost subst. 3 48 19 9
1848 individuálně 23 rodina, láska, přátelství adv. 2 68 2 17 12
1849 individuální 23 rodina, láska, přátelství příd. 2 68 1 5 12
1850 individuum 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 2 20 10
1851 indonéský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 9
1852 infarkt 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 14 7
1853 infekce 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 7
1854 infekční 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 16 8
1855 inflace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 7
1856 inflační 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 16 8
1857 informace 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 1 9
1858 informační 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 3 10
1859 informovanost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 17 13
1860 informovaný 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 16 11
1861 informovat 28 myšlení, vědomost verb 3 84 2 2 10
1862 infrastruktura 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 9 14
1863 iniciativa 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 5 10
1864 iniciátor 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 17 9
1865 iniciovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 13 9
1866 injekce 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 7
1867 inkasovat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 12 9
1868 inovace 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 13 7
1869 inscenace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 9
1870 inspekce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 8
1871 inspektor 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 9
1872 inspektorát 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 18 11
1873 inspirace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 9
1874 inspirovaný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 17 11
1875 inspirovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 9 10
1876 instalace 16 práce, činnost subst. 1 46 7 9
1877 instalovaný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 11
1878 instalovat 16 práce, činnost verb 2 47 9 10
1879 instance 1 existence, událost subst. 2 2 2 20 8
1880 instinkt 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 17 8
1881 instituce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 9
1882 institucionální 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 16 15
1883 institut 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 8
1884 instrukce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 9
1885 integrace 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 6 9
1886 integrační 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 19 10
1887 integrovaný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 10 11
1888 integrovat 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 17 10
1889 intelektuál 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 9 11
1890 intelektuální 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 10 13
1891 inteligence 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 9 11
1892 inteligentní 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 10 12
1893 intenzita 5 změna, příčina subst. 1 13 2 8 intenzita/intensita 9
1894 intenzivně 5 změna, příčina adv. 1 13 2 9 intenzivně/intenzívně 10
1895 intenzivní 5 změna, příčina příd. 1 13 2 7 intenzivní/intenzívní 10
1896 interakce 5 změna, příčina subst. 2 14 2 20 9
1897 interiér 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 7 8
1898 internet 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 3 internet/Internet 8
1899 internetový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 10 11
1900 interní 8 prostor příd. 3 24 2 13 7
1901 interpret 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 9
1902 interpretace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 12
1903 interpretovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 13 13
1904 interval 8 prostor subst. 2 23 1 11 8
1905 intervence 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 10
1906 interview 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 9
1907 intimní 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 13 7
1908 inu 100 gramatická slova citosl. 297 1 19 3
1909 invalidní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 13 9
1910 invaze 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 6
1911 investice 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 9
1912 investiční 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 2 10
1913 investor 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 8
1914 investování 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 11
1915 investovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 5 10
1916 inženýr 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 8 7
1917 inženýrský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 14 10
1918 inzerát 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 7
1919 inzerce 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 7
1920 irácký 111 vlastní jména příd. 330 2 9 6
1921 íránský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 íránský/iránský 7
1922 ironický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 17 8
1923 ironie 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 6
1924 irský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 5
1925 islám 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 15 5
1926 islámský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 8 8
1927 italský 111 vlastní jména příd. 330 1 3 7
1928 izolace 16 práce, činnost subst. 3 48 8 7
1929 izolační 16 práce, činnost příd. 3 48 16 8
1930 izolovaný 16 práce, činnost příd. 3 48 16 9
1931 izolovat 16 práce, činnost verb 2 47 16 izolovat (se) 8
1932 izraelský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 9