A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1538 háček 9 tvar subst. 3 27 2 15 5
1539 had 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 3
1540 hádat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 1 11 hádat (se) 5
1541 hadice 9 tvar subst. 3 27 2 20 6
1542 hádka 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 14 5
1543 hadr 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 15 hadr/hadry 4
1544 háj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 15 3
1545 hájit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 7 hájit (se) 5
1546 hajný 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 15 5
1547 hala 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 4 4
1548 haléř 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 13 haléř/halíř 5
1549 halový 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 15 6
1550 hanácký 111 vlastní jména příd. 330 2 17 7
1551 hanba 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 15 5
1552 handicap 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 17 8
1553 hardware 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 8
1554 harmonický 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 17 10
1555 harmonie 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 14 8
1556 harmonogram 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 19 11
1557 harvardský 111 vlastní jména příd. 330 2 14 10
1558 hasič 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 5
1559 hasičský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 11 8
1560 havajský 111 vlastní jména příd. 330 2 14 8
1561 havárie 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 havárie/havarie 7
1562 havarijní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 15 9
1563 havarovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 19 9
1564 házená 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 6
1565 házenkář 30 charakter, zážitek, zábava subst. 87 1 14 8
1566 házet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 9 házet (se,sebou) 6
1567 hedvábný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 17 8
1568 hej 100 gramatická slova citosl. 297 1 20 3
1569 hejno 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 18 5
1570 hektar 8 prostor subst. 2 23 2 9 6
1571 hele 100 gramatická slova citosl. 297 2 14 hele/heleď 4
1572 herec 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 3 5
1573 herečka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 7
1574 herecký 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 7
1575 herectví 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 8
1576 herna 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 19 5
1577 herní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 14 5
1578 heroin 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 16 6
1579 heslo 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 5 5
1580 hezky 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 1 12 5
1581 hezký 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 4 5
1582 hierarchie 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 15 10
1583 historicky 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 11 10
1584 historický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 2 10
1585 historie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 2 8
1586 historik 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 6 8
1587 historka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 12 8
1588 hit 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 9 3
1589 hitparáda 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 9
1590 hlad 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 8 4
1591 hladce 9 tvar adv. 1 25 2 15 6
1592 hladina 9 tvar subst. 1 25 1 4 7
1593 hladit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 15 6
1594 hladký 9 tvar příd. 1 25 1 8 6
1595 hladový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 1 18 7
1596 hlas 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 1 4
1597 hlásat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 13 6
1598 hlášení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 12 7
1599 hlásit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 4 hlásit (se) 7
1600 hlasitě 26 zpráva, řeč, psaní adv. 2 77 2 11 7
1601 hlasitý 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 16 7
1602 hlasovací 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 11 9
1603 hlasování 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 5 9
1604 hlasovat 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 6 8
1605 hlasový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 20 7
1606 hlava 15 části organismu subst. 1 43 1 1 5
1607 hlavice 9 tvar subst. 2 26 2 20 7
1608 hlavička 9 tvar subst. 3 27 2 9 8
1609 hlavně 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
1610 hlavní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 1 6
1611 hle 100 gramatická slova citosl. 297 1 19 3
1612 hledání 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 5 7
1613 hledaný 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 18 7
1614 hledat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 1 6
1615 hledět 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 5 hledět (si) 6
1616 hlediska 999 divná slova ?? 999 2994 2 4 hlediska+ 8
1617 hledisko 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 4 8
1618 hlediště 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 8
1619 hlídač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 20 6
1620 hlídat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 1 8 6
1621 hlídka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 8 6
1622 hlína 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 12 5
1623 hliníkový 12 krajina, hmota příd. 2 35 1 16 9
1624 hloubi 999 divná slova ?? 999 2994 2 20 hloubi+ 6
1625 hloubka 8 prostor subst. 2 23 1 7 7
1626 hlouček 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 19 7
1627 hloupost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 12 8
1628 hloupý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 8 6
1629 hlubina 8 prostor subst. 2 23 1 13 7
1630 hluboce 8 prostor adv. 3 24 1 7 7
1631 hluboko 8 prostor adv. 3 24 1 9 7
1632 hluboký 8 prostor příd. 2 23 1 3 7
1633 hlučný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 17 6
1634 hluk 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 9 4
1635 hlupák 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 18 6
1636 hm/hmm 100 gramatická slova částice 297 2 12 6
1637 hmota 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 5 5
1638 hmotnost 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 6 8
1639 hmotný 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 9 6
1640 hmyz 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 10 4
1641 hnací 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 1 20 5
1642 hnát 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 10 hnát (se) 5
1643 hned 7 průběh času adv. 1 19 1 1 4
1644 hnědý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 6 5
1645 hněv 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 12 4
1646 hnízdo 15 části organismu subst. 3 45 1 10 6
1647 hnojivo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 15 7
1648 hnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 13 hnout (se) 5
1649 hnutí 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 3 5
1650 hoch 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 9 4
1651 hodina 6 čas, období subst. 2 17 2 1 hodina/hodiny 6
1652 hodinky 6 čas, období subst. 1 16 2 9 7
1653 hodinový 6 čas, období příd. 2 17 1 11 8
1654 hodit 10 pohyb verb 3 30 2 4 hodit (si,se) 6
1655 hodlat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 2 6
1656 hodně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 1 hodně/víc(e) 5
1657 hodnocení 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 4 9
1658 hodnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 17 7
1659 hodnota 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 1 7
1660 hodnotit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 4 8
1661 hodnotný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 14 8
1662 hodnotový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 20 9
1663 hodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 6 5
1664 hojně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 15 5
1665 hojný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 15 5
1666 hokej 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 5
1667 hokejista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 9
1668 hokejový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 5 8
1669 holandský 111 vlastní jména příd. 330 2 11 9
1670 holčička 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 11 8
1671 holding 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 7
1672 holka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 5 5
1673 hollywoodský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 12
1674 holocaust 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 15 holocaust/holokaust 9
1675 holub 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 5
1676 holý 9 tvar příd. 1 25 1 8 4
1677 homosexuál 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 19 10
1678 hon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 13 3
1679 honem 100 gramatická slova adv. 297 1 14 5
1680 honit 10 pohyb verb 1 28 1 13 honit (se) 6
1681 honitba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 12 7
1682 honorář 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 14 7
1683 hořák 16 práce, činnost subst. 3 48 11 5
1684 horečka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 11 7
1685 hořet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 1 9 5
1686 hořící 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 15 6
1687 horizont 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 11 8
1688 horizontální 8 prostor příd. 3 24 2 20 12
1689 horko 13[1] vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 13 5
1690 hořkost 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 20 7
1691 horký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 5 5
1692 hořký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 13 5
1693 hormon 15 části organismu subst. 2 44 2 15 6
1694 horní 8 prostor příd. 3 24 1 3 5
1695 hornický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 1 16 8
1696 horník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 11 6
1697 hornina 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 19 7
1698 horolezec 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 9
1699 horor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 horor/horror 5
1700 horský 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 5 6
1701 hory 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 2 hory/hora 4
1702 hospoda 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 5 7
1703 hospodář 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 18 8
1704 hospodaření 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 11
1705 hospodařit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 11 10
1706 hospodářsky 18 obchod, majetek, dát adv. 2 53 2 20 11
1707 hospodářský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 2 11
1708 hospodářství 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 3 12
1709 hospodský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 20 9
1710 host 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 2 4
1711 hostina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 18 7
1712 hostinec 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 8
1713 hostinský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 17 9
1714 hostit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 18 6
1715 hostitel 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 14 8
1716 hostování 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 9
1717 hostovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 17 8
1718 hostující 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 10 9
1719 hotel 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 2 5
1720 hotelový 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 11 8
1721 hotovost 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 11 8
1722 hotový 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 1 4 6
1723 houba 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 7 5
1724 houska 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 6
1725 housle 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 6
1726 houslista 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 9
1727 hovězí 15 části organismu subst. 3 45 2 10 6
1728 hovor 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 6 5
1729 hovořit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 2 7
1730 how 999 divná slova ?? 999 2994 2 18 how+ 3
1731 hra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 1 3
1732 hrabě 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 8 5
1733 hráč 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 1 4
1734 hrací 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 11 5
1735 hračka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 6
1736 hráčka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 6
1737 hráčský 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 15 7
1738 hrad 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 4
1739 hradba 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 13 6
1740 hradecký 111 vlastní jména příd. 330 2 14 8
1741 hradit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 7 6
1742 hradní 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 16 6
1743 hrající 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 11 7
1744 hrana 9 tvar subst. 2 26 2 10 5
1745 hraní 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 hraní (si) 6
1746 hranice 9 tvar subst. 1 25 1 1 7
1747 hraniční 9 tvar příd. 1 25 2 8 8
1748 hraný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 13 5
1749 hrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 1 4
1750 hrávat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 6
1751 hráz 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 12 4
1752 hřbet 15 části organismu subst. 1 43 1 12 5
1753 hřbitov 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 7 7
1754 hrdě 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 18 4
1755 hrdina 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 4 6
1756 hrdinka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 18 7
1757 hrdlo 15 části organismu subst. 1 43 1 11 5
1758 hrdost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 15 6
1759 hrdý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 1 10 4
1760 hřeben 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 13 6
1761 hřebík 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 6
1762 hřích 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 8 5
1763 hříčka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 20 6
1764 hřiště 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 6
1765 hrnec 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 11 5
1766 hrnout 16 práce, činnost verb 2 47 16 hrnout (se) 6
1767 hrob 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 6 4
1768 hrobka 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 18 6
1769 hromada 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 4 7
1770 hromádka 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 20 8
1771 hromadný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 7 8
1772 hrot 9 tvar subst. 2 26 2 19 4
1773 hrozba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 6 6
1774 hrozen 15 části organismu subst. 3 45 2 17 6
1775 hrozící 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 1 18 hrozící (se) 8
1776 hrozit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 2 hrozit (se) 6
1777 hrozivý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 18 7
1778 hrozně 31 nálada, dojmy, city adv. 2 92 1 7 6
1779 hrozný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 7 6
1780 hrst 6 čas, období subst. 3 18 2 17 4
1781 hrstka 6 čas, období subst. 3 18 2 20 6
1782 hrubě 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 1 37 2 18 5
1783 hrubý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 3 5
1784 hruď 15 části organismu subst. 1 43 1 13 4
1785 hrudník 15 části organismu subst. 1 43 2 17 7
1786 hrůza 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 6 5
1787 hrůzný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 17 6
1788 huba 15 části organismu subst. 1 43 1 13 4
1789 hubený 8 prostor příd. 2 23 1 14 6
1790 hudba 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 2 5
1791 hudební 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 3 7
1792 hudebník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 8
1793 hůl 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 11 3
1794 humanitární 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 8 11
1795 humor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 7 5
1796 husa 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 4
1797 husitský 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 15 8
1798 hustota 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 15 7
1799 hustý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 7 5
1800 huť 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 9 3
1801 hutní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 5
1802 hvězda 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 3 6
1803 hvězdárna 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 19 9
1804 hvězdička 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 9
1805 hvězdný 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 12 7
1806 hýbat 10 pohyb verb 1 28 2 12 hýbat/hejbat (se) 13
1807 hydraulický 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 18 11
1808 hygiena 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 16 7
1809 hygienický 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 8 10
1810 hygienik 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 11 8
1811 hymna 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 18 5
1812 hypoteční 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 12 hypoteční/hypotéční 9
1813 hypotéka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 8
1814 hypotéza 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 13 8

[1]
Martin Friš:
sém
sémantická třída