A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1492 galaxie 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 18 7
1493 galerie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 2 galerie/galérie 7
1494 gang 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 4
1495 garance 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 13 7
1496 garant 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 16 6
1497 garantovat 19 úřad, řízení, výchova verb 54 2 12 10
1498 garáž 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 5
1499 garda 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 5
1500 gen 15 části organismu subst. 2 44 2 10 3
1501 generace 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 8
1502 generační 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 19 9
1503 generál 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 4 7
1504 generální 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 2 9
1505 generátor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 9
1506 genetický 15 části organismu příd. 2 44 2 12 9
1507 geniální 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 14 8
1508 génius 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 12 génius/genius 6
1509 geografický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 17 11
1510 geologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 12 10
1511 geometrický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 17 11
1512 gesto 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 5
1513 ghetto 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 16 ghetto/gheto 6
1514 gigant 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 12 6
1515 gigantický 3 množství, číslo příd. 1 7 2 18 10
1516 globální 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 8 8
1517 glóbus 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 glóbus/globus 6
1518 glosa 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 5
1519 gól 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 3
1520 golfový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 20 7
1521 gólman 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 6
1522 gotický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 14 7
1523 graf 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 4
1524 grafický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 8
1525 grafik 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 6
1526 grafika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 7
1527 gram 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 14 4
1528 granát 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 6
1529 grand 999 divná slova ?? 999 2994 2 10 grand 5
1530 grant 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 5
1531 grémium 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 grémium/gremium 7
1532 gruzínský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 9
1533 guláš 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 20 5
1534 guma 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 19 4
1535 gumový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 16 6
1536 guvernér 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 8
1537 gymnázium 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 6 9