A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1375 fabrika 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 7
1376 facka 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 20 5
1377 facto 999 divná slova ?? 999 2994 2 13 facto+ 5
1378 fajn 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 16 4
1379 fakt 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 fakt/faktum 4
1380 fakticky 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 13 8
1381 faktický 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 14 8
1382 faktor 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 4 6
1383 faktura 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 7
1384 fakulta 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 4 7
1385 fakultní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 11 8
1386 falešný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 7 7
1387 fandit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 6
1388 fanoušek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 5 8
1389 fantastický 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 11 11
1390 fantazie 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 9 8
1391 fara 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 17 4
1392 farář 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 11 5
1393 farma 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 11 5
1394 farmaceutický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 13
1395 farmář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 6
1396 fasáda 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 11 6
1397 fascinovat 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 2 17 10
1398 fašismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 14 8
1399 fašistický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 16 10
1400 faul 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 4
1401 favorit 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 7 7
1402 fax 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 3
1403 fáze 6 čas, období subst. 2 17 1 4 4
1404 federace 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 4 8
1405 federální 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 9
1406 fejeton 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 7
1407 felicia 111 vlastní jména subst. 330 2 12 felicia/Felicia 7
1408 fenomén 1 existence, událost subst. 1 1 2 10 7
1409 festival 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 8
1410 festivalový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 17 11
1411 fialový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 17 7
1412 figura 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 11 6
1413 figurka 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 15 7
1414 figurovat 1 existence, událost verb 1 1 2 11 9
1415 fikce 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 20 5
1416 fiktivní 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 16 8
1417 filharmonie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 10 11
1418 film 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 4
1419 filmař 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 6
1420 filmový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 2 7
1421 filozof 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 8 filozof/filosof 7
1422 filozofický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 7 filozofický/filosofic 11
1423 filozofie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 5 filozofie/filosofie 9
1424 filtr 16 práce, činnost subst. 3 48 10 5
1425 finále 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 6
1426 finalista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 9
1427 finální 5 změna, příčina příd. 3 15 2 18 7
1428 finálový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 10 8
1429 finance 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 2 7
1430 finančně 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 8 8
1431 finanční 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 1 8
1432 financování 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 11
1433 financovat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 8 10
1434 finský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 6
1435 firemní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 7
1436 firma 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 1 5
1437 fiskální 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 19 8
1438 flétna 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 6
1439 fólie 9 tvar subst. 3 27 2 13 fólie/folie 11
1440 folk 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 4
1441 folklór 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 folklór/folklor 7
1442 folkový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 16 7
1443 fond 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 1 4
1444 fontána 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 20 7
1445 ford 111 vlastní jména subst. 330 2 8 ford/Ford 4
1446 forma 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 1 5
1447 formace 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 13 7
1448 formálně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 12 8
1449 formální 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 7 8
1450 formát 9 tvar subst. 3 27 2 8 6
1451 formování 9 tvar subst. 2 26 2 20 9
1452 formovat 9 tvar verb 1 25 2 15 formovat (se) 8
1453 formulace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 9
1454 formulář 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 8
1455 formule 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 7
1456 formulovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 9 10
1457 fořt 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 4
1458 fórum 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 5 5
1459 fotbal 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 6
1460 fotbalista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 10
1461 fotbalový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 2 9
1462 fotka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 5
1463 foto 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 3 4
1464 fotoaparát 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 12 10
1465 fotograf 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 8
1466 fotografický 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 10 12
1467 fotografie 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 10
1468 fotografovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 14 12
1469 fragment 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 20 8
1470 frakce 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 11 6
1471 francouzsky 111 vlastní jména adv. 330 2 20 11
1472 francouzský 111 vlastní jména příd. 330 2 2 11
1473 francouzština 111 vlastní jména subst. 330 2 15 13
1474 frank 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 10 5
1475 fráze 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 5
1476 frekvence 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 9
1477 frekventovaný 3 množství, číslo příd. 3 9 1 18 13
1478 fronta 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 4 6
1479 fundamentalista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 20 15
1480 fungování 16 práce, činnost subst. 1 46 9 9
1481 fungovat 16 práce, činnost verb 2 47 3 8
1482 fungující 16 práce, činnost příd. 1 46 10 9
1483 funkce 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 6
1484 funkcionář 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 10
1485 funkční 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 6 7
1486 funkčnost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 20 9
1487 fúze 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 10 4
1488 fyzicky 12 krajina, hmota adv. 1 34 2 11 7
1489 fyzický 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 4 7
1490 fyzika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 6
1491 fyzikální 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 13 9