A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1271 edice 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 12 5
1272 editor 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 6
1273 efekt 5 změna, příčina subst. 1 13 2 5 5
1274 efektivně 5 změna, příčina adv. 1 13 2 15 9
1275 efektivní 5 změna, příčina příd. 1 13 2 7 9
1276 efektivnost 5 změna, příčina subst. 1 13 2 15 11
1277 egyptský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 8
1278 ekolog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 6
1279 ekologicky 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 15 10
1280 ekologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 3 10
1281 ekologie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 10 8
1282 ekonom 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 6
1283 ekonomicky 18 obchod, majetek, dát adv. 2 53 2 8 10
1284 ekonomický 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 1 10
1285 ekonomie 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 12 8
1286 ekonomika 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 9
1287 ekosystém 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 20 9
1288 elegance 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 20 8
1289 elegantní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 10 9
1290 elektrárenský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 20 13
1291 elektrárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 4 10
1292 elektrický 16 práce, činnost příd. 3 48 3 10
1293 elektřina 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 9
1294 elektromagnetický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 20 17
1295 elektron 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 17 8
1296 elektronický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 5 12
1297 elektronika 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 11
1298 element 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 14 7
1299 elementární 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 18 11
1300 eliminovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 16 10
1301 elita 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 9 5
1302 elitní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 13 6
1303 embargo 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 7
1304 emigrace 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 8
1305 emigrant 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 13 8
1306 emigrovat 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 16 9
1307 emise 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 5 5
1308 emisní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 19 6
1309 emoce 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 10 5
1310 emocionální 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 18 11
1311 empirický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 16 9
1312 encyklopedie 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 12
1313 energetický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 5 11
1314 energetika 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 7 10
1315 energický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 20 9
1316 energie 5 změna, příčina subst. 1 13 1 2 7
1317 enkláva 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 7
1318 enzym 15 části organismu subst. 2 44 2 17 5
1319 epidemie 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 8
1320 epizoda 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 7
1321 epocha 6 čas, období subst. 2 17 1 15 6
1322 éra 6 čas, období subst. 2 17 2 7 3
1323 erotický 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 11 8
1324 esej 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 12 4
1325 eso 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 3
1326 estetický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 9 9
1327 estetika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 16 8
1328 et 999 divná slova ?? 999 2994 2 12 et+ 2
1329 etapa 5 změna, příčina subst. 3 15 2 5 5
1330 etický 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 9 6
1331 etika 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 10 5
1332 etnický 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 9 7
1333 euforie 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 7
1334 euro 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 11 4
1335 evangelický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 19 11
1336 evangelium 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 14 10
1337 eventuálně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 18 eventuálně/eventuelně 10
1338 eventuální 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 11 eventuální/eventuelní 10
1339 evidence 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 9 8
1340 evidentně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 15 9
1341 evidentní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 18 9
1342 evidovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 11 8
1343 evropský 111 vlastní jména příd. 330 1 1 8
1344 ex 999 divná slova ?? 999 2994 2 20 ex+ 2
1345 exemplář 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 16 8
1346 exhibice 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 18 8
1347 exil 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 4
1348 exilový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 19 7
1349 existence 1 existence, událost subst. 1 1 1 3 9
1350 existenční 1 existence, událost příd. 1 1 2 18 10
1351 existovat 1 existence, událost verb 1 1 1 1 9
1352 existující 1 existence, událost příd. 1 1 2 7 10
1353 exkluzivní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 14 exkluzivní/exkluzívní 10
1354 exministr 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 19 9
1355 exotický 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 13 8
1356 expanze 9 tvar subst. 1 25 2 13 7
1357 expedice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 8
1358 experiment 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 9 10
1359 experimentální 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 14 14
1360 expert 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 4 6
1361 explodovat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 20 10
1362 exploze 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 11 7
1363 exponát 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 7
1364 export 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 6
1365 exportér 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 8
1366 exportní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 8
1367 expozice 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 3 8
1368 externí 8 prostor příd. 3 24 2 14 7
1369 extraliga 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 6 9
1370 extraligový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 15 11
1371 extrém 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 19 6
1372 extremista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 14 extremista/extrémista 10
1373 extrémně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 16 8
1374 extrémní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 11 8