A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
732 da 999 divná slova ?? 999 2994 2 18 da+ 2
733 ďábel 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 10 5
734 daleko 8 prostor adv. 2 23 2 1 daleko/dál(e) 6
735 dalekohled 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 16 10
736 dálka 8 prostor subst. 2 23 1 7 5
737 dálkový 8 prostor příd. 1 22 2 10 7
738 dálnice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 5 7
739 dálniční 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 14 8
740 další 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 1 5
741 dáma 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 5 4
742 dámský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 14 6
743 daň 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 2 3
744 daňový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 3 6
745 dánský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 6
746 daný 100 gramatická slova příd. 297 1 3 4
747 dar 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 1 5 3
748 dárce 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 11 5
749 dárek 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 7 5
750 dařit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 4 dařit se 8
751 darovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 12 7
752 dát 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 1 dát (se,si) 3
753 data 3 množství, číslo subst. 3 9 2 3 4
754 databáze 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 8
755 datový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 10 6
756 datum 6 čas, období subst. 1 16 2 5 5
757 dav 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 6 3
758 dávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 5
759 dávka 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 4 5
760 dávno 7 průběh času adv. 2 20 1 3 5
761 dbát 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 8 4
762 dcera 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 5
763 dceřiný 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 9 dceřiný/dceřinný 7
764 dcerka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 18 6
765 de 999 divná slova ?? 999 2994 2 3 de+ 2
766 dealer 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 12 6
767 debakl 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 19 6
768 debata 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 6 6
769 debut 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 5
770 dech 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 6 4
771 dechový 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 15 7
772 děčínský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 8
773 děcko 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 18 5
774 děda 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 12 děda/děd 4
775 dědeček 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 7 7
776 dědek 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 5
777 dědic 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 15 5
778 dědičný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 18 7
779 dědictví 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 8 8
780 defekt 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 19 6
781 deficit 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 7
782 definice 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 10 8
783 definitivně 19 úřad, řízení, výchova adv. 1 55 2 6 11
784 definitivní
5
změna, příčina příd. 3 15 2 7 11
785 definovaný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 15 10
786 definovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 7 9
787 deformace 9 tvar subst. 2 26 2 17 9
788 děj 5 změna, příčina subst. 1 13 1 7 3
789 dějinný 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 14 7
790 dějiny 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 2 6
791 dějiště 1 existence, událost subst. 1 1 2 16 7
792 dějství 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 7
793 deka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 17 4
794 děkan 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 13 5
795 deklarace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 9
796 deklarovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 17 10
797 dekorace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 8
798 děkovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 5 7
799 dekret 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 6
800 dělat 16 práce, činnost verb 2 47 1 5
801 delegace 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 6 8
802 delegát 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 10 7
803 dělení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 9 6
804 delikt 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 20 6
805 dělit 2 vztah, seskupení verb 2 5 1 6 5
806 délka 8 prostor subst. 2 23 1 3 5
807 dělnický 16 práce, činnost příd. 1 46 11 8
808 dělník 16 práce, činnost subst. 1 46 5 6
809 dělo 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 4 4
810 dělostřelecký 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 17 13
811 delta 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 5
812 demise 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 10 6
813 demokracie 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 2 10
814 demokrat 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 4 8
815 demokratický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 2 12
816 démon 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 18 5
817 demonstrace 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 6 11
818 demonstrant 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 11
819 demonstrovat 20 společnost, stát, skupina verb 3 60 2 12 12
820 den 6 čas, období subst. 2 17 1 1 3
821 dění 5 změna, příčina subst. 1 13 1 6 4
822 deník 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 5
823 denně 7 průběh času adv. 1 19 1 3 5
824 denní 6 čas, období příd. 2 17 1 4 5
825 depozitář 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 9
826 depozitum 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 19 depozitum/depozit 9
827 deprese 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 10 7
828 derby 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 5
829 deregulace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 10
830 desátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 7 6
831 deset 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 1 5
832 desetiletí 6 čas, období subst. 1 16 2 6 desetiletí/desítiletí 10
833 desetiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 15 10
834 desetina 3 množství, číslo subst. 2 8 2 12 8
835 desetiprocentní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 20 15
836 desetitisíce 3 množství, číslo subst. 3 9 2 16 12
837 desetkrát 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 16 9
838 design 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 6
839 děsit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 13 děsit (se) 5
840 desítka 3 množství, číslo subst. 3 9 1 2 7
841 děsivý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 15 6
842 deska 9 tvar subst. 3 27 1 2 5
843 déšť 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 5 4
844 destička 9 tvar subst. 3 27 1 18 8
845 deštník 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 19 7
846 detail 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 6 6
847 detailní 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 15 8
848 detektiv 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 8
849 detektivka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 10
850 detektor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 8
851 dětský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 3 6
852 dětství 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 6 7
853 devadesát 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 9 9
854 devadesátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 9 10
855 devalvace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 9
856 devatenáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 12 10
857 devatenáctiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 15 15
858 devatenáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 15 11
859 devátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 6 6
860 děvčátko 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 8
861 děvče 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 6 5
862 devět 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 3 5
863 deviza 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 deviza/devíza 6
864 devizový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 7 8
865 di 999 divná slova ?? 999 2994 2 12 di+ 2
866 diabetik 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 20 8
867 diagnostický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 20 12
868 diagnóza 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 12 8
869 dialog 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 6 6
870 diamant 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 18 7
871 dieta 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 11 5
872 diferenciace 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 19 12
873 digitální 3 množství, číslo příd. 3 9 2 8 9
874 dík 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 14 3
875 diktátor 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 8
876 diktatura 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 9
877 diktovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 18 8
878 díky 22 vztahy mezi lidmi, morálka před-ložka 2 65 2 1 4
879 díl 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 3 3
880 dílčí 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 9 5
881 dilema 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 17 6
882 dílna 16 práce, činnost subst. 1 46 6 5
883 dílo 16 práce, činnost subst. 1 46 1 4
884 dimenze 8 prostor subst. 2 23 2 11 7
885 diplom 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 6
886 diplomacie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 10
887 diplomat 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 8 8
888 diplomatický 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 7 12
889 díra 9 tvar subst. 3 27 1 7 4
890 dirigent 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 9 8
891 dírka 9 tvar subst. 3 27 2 18 dírka/dirka 5
892 disciplína 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 disciplína/disciplina 10
893 disciplinární 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 18 13
894 disident 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 14 8
895 disk 9 tvar subst. 3 27 2 6 4
896 disketa 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 7
897 diskotéka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 9
898 diskriminace 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 14 12
899 diskuse 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 3 7
900 diskusní 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 14 8
901 diskutovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 19 11
902 diskutovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 6 10
903 displej 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 7
904 disponovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 8 10
905 dispozice 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 3 dispozice/disposice 9
906 distancovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 distancovat (se) 11
907 distribuce 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 7 10
908 distribuční 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 10 11
909 distribuovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 19 12
910 distributor 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 10 11
911 dít 5 změna, příčina verb 1 13 1 3 dít (se) 4
912 dítě 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 1 4
913 div 100 gramatická slova 999 297 1 7 3
914 divácký 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 15 7
915 divadelní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 3 9
916 divadelník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 10
917 divadlo 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 7
918 divák 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 2 5
919 dívat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 2 dívat se 5
920 dívčí 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 13 5
921 dividenda 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 9 9
922 divit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 6 8
923 divize 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 5 6
924 divizní 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 18 7
925 dívka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 2 5
926 divný 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 1 8 5
927 divoce 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 20 6
928 divoký 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 6 6
929 dlaň 15 části organismu subst. 1 43 1 6 4
930 dlažba 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 12 6
931 dle 100 gramatická slova před-ložka 297 1 5 3
932 dlouho 6 čas, období adv. 3 18 2 1 dlouho/déle/dýl 6
933 dlouhodobě 6 čas, období adv. 3 18 2 7 10
934 dlouhodobý 6 čas, období příd. 2 17 2 3 10
935 dlouholetý 6 čas, období příd. 1 16 2 8 10
936 dlouhý 8 prostor příd. 2 23 1 1 6
937 dlouze 8 prostor adv. 2 23 2 18 6
938 dluh 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 3 4
939 dluhopis 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 8
940 dlužit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 9 6
941 dlužník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 10 7
942 dlužný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 16 6
943 dnes 7 průběh času adv. 2 20 1 1 4
944 dnešek 6 čas, období subst. 2 17 1 7 6
945 dneska 6 čas, období adv. 1 16 1 6 6
946 dnešní 6 čas, období příd. 2 17 1 2 6
947 dno 9 tvar subst. 1 25 1 5 3
948 do 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 2
949 doba 6 čas, období subst. 1 16 1 1 4
950 doběhnout 10 pohyb verb 1 28 2 16 9
951 dobový 6 čas, období příd. 1 16 2 9 6
952 dobrá 100 gramatická slova 999 297 1 18 5
953 dobře 100 gramatická slova adv. 297 2 1 dobře/lépe/líp 5
954 dobro 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 8 5
955 dobrodružný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 14 11
956 dobrodružství 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 9 13
957 dobrovolně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 10 10
958 dobrovolník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 14 11
959 dobrovolný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 8 10
960 dobrý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 1 5
961 dobýt 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 12 5
962 dobytek 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 13 7
963 dobývat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 20 7
964 dočasně 6 čas, období adv. 2 17 2 12 7
965 dočasný 6 čas, období příd. 1 16 2 8 7
966 docela 100 gramatická slova adv. 297 1 3 6
967 docent 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 14 6
968 docházet 10 pohyb verb 3 30 1 3 8
969 docílit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 15 7
970 dočíst 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 1 13 dočíst (se) 7
971 dočkat 7 průběh času verb 3 21 2 5 dočkat se 9
972 dodat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 5
973 dodatečně 7 průběh času adv. 3 21 2 12 9
974 dodatečný 7 průběh času příd. 18 2 10 9
975 dodatek 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 13 7
976 dodávaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 20 8
977 dodávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 3 7
978 dodavatel 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 9
979 dodávka 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 1 4 7
980 dodnes 6 čas, období adv. 1 16 2 4 6
981 dodržení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 15 8
982 dodržet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 9 7
983 dodržování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 8 10
984 dodržovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 7 9
985 dohad 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 15 5
986 dohadovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 18 dohadovat (se) 9
987 dohled 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 7 6
988 dohledný 999 divná slova ?? příd. 2994 2 15 dohledný+ 8
989 dohlížet 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 13 8
990 dohnat 10 pohyb verb 1 28 2 16 6
991 dohoda 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 6
992 dohodnout 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 3 dohodnout (se) 9
993 dohodnutý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 14 9
994 dohrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 6
995 dohromady 2 vztah, seskupení adv. 3 6 1 5 9
996 dojem 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 3 5
997 dojet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 9 5
998 dojít 10 pohyb verb 2 29 1 1 5
999 dojíždět 10 pohyb verb 2 29 2 17 8
1000 dokázat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 1 7
1001 dokazovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 7 9
1002 doklad 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 4 6
1003 dokládat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 11 8
1004 dokola 100 gramatická slova adv. 297 2 14 6
1005 dokonale 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 6 8
1006 dokonalost 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 13 10
1007 dokonalý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 5 8
1008 dokonce 100 gramatická slova adv. 297 1 1 7
1009 dokončení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 7 9
1010 dokončený 5 změna, příčina příd. 3 15 2 14 9
1011 dokončit 5 změna, příčina verb 3 15 2 4 8
1012 dokončovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 18 10
1013 doktor 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 3 6
1014 doktorka 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 8
1015 doktrína 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 17 8
1016 dokud 100 gramatická slova zájm. 297 1 4 5
1017 dokument 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 8
1018 dokumentace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 11
1019 dokumentární 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 12 12
1020 dokumentovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 12 12
1021 dolar 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 2 5
1022 dole 8 prostor adv. 3 24 1 6 4
1023 doleva 8 prostor adv. 3 24 2 18 6
1024 dolní 8 prostor příd. 3 24 2 5 5
1025 doložit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 12 7
1026 dolů 8 prostor adv. 3 24 1 4 4
1027 doma 24 město, obydlí, domácnost adv. 3 72 1 2 4
1028 domácí 24 město, obydlí, domácnost příd. 3 72 1 1 6
1029 domácnost 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 4 9
1030 domáhat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 17 domáhat se 10
1031 domek 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 5 5
1032 doména 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 18 6
1033 dominanta 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 19 9
1034 dominantní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 10 10
1035 dominovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 10 9
1036 domlouvat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 20 domlouvat (se) 9
1037 domluva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 20 7
1038 domluvit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 7 domluvit (se) 8
1039 domněnka 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 14 8
1040 domnívat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 2 domnívat se 11
1041 domov 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 3 5
1042 domovní 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 11 7
1043 domovský 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 19 8
1044 domů 24 město, obydlí, domácnost adv. 3 72 1 2 4
1045 don 999 divná slova ?? 999 2994 2 11 don/Don 3
1046 donedávna 6 čas, období adv. 3 18 2 10 9
1047 donekonečna 3 množství, číslo adv. 1 7 2 20 11
1048 donést 10 pohyb verb 2 29 1 15 6
1049 donutit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 8 donutit (se) 8
1050 doopravdy 100 gramatická slova adv. 297 1 12 9
1051 dopad 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 6 5
1052 dopadat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 16 7
1053 dopadnout 100 gramatická slova verb 297 1 4 9
1054 doping 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 doping/dopink 6
1055 dopingový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 17 dopingový/dopinkový 9
1056 dopis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 5
1057 doplácet 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 18 8
1058 doplatit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 12 8
1059 doplněk 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 8 7
1060 doplnění 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 13 8
1061 doplněný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 14 8
1062 doplnit 16 práce, činnost verb 2 47 4 7
1063 doplňkový 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 14 9
1064 doplňovat 16 práce, činnost verb 2 47 6 9
1065 dopoledne 6 čas, období adv. 2 17 2 7 dopoledne/D 9
1066 dopolední 6 čas, období příd. 2 17 2 14 9
1067 doporučení 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 7 10
1068 doporučený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 12 10
1069 doporučit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 5 9
1070 doporučovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 4 11
1071 doposud 100 gramatická slova zájm. 297 2 6 7
1072 dopouštět 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 14 dopouštět (se) 10
1073 dopřát 31 nálada, dojmy, city verb 90 2 12 dopřát (si) 7
1074 doprava 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 2 7
1075 dopravce 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 8
1076 dopravit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 8
1077 dopravní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 1 2 8
1078 dopředu 8 prostor adv. 3 24 2 7 7
1079 doprovázet 10 pohyb verb 3 30 2 6 10
1080 doprovod 10 pohyb subst. 3 30 2 8 8
1081 doprovodit 10 pohyb verb 3 30 2 15 10
1082 doprovodný 10 pohyb příd. 1 28 2 10 10
1083 dopustit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 6 dopustit (se) 9
1084 dorazit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 6 7
1085 dorost 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 16 6
1086 dorostenec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 18 10
1087 dort 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 16 4
1088 doručit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 17 7
1089 dosah 8 prostor subst. 2 23 2 10 5
1090 dosáhnout 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 1 9
1091 dosahovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 4 9
1092 dosavadní 7 průběh času příd. 2 20 1 2 9
1093 dosažení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 7 8
1094 dosažený 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 11 8
1095 dosažitelný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 17 11
1096 doslova 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 5 7
1097 dospělost 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 18 9
1098 dospělý 7 průběh času příd. 3 21 1 4 7
1099 dospět 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 5 6
1100 dospívající 100 gramatická slova příd. 297 1 20 11
1101 dost 100 gramatická slova adv. 297 2 1 dost/dosti 4
1102 dostačující 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 19 11
1103 dostání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 15 7
1104 dostat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 dostat (se) 6
1105 dostát 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 19 6
1106 dostatečně 3 množství, číslo adv. 1 7 1 4 10
1107 dostatečný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 3 10
1108 dostatek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 8
1109 dostávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 dostávat (se) 8
1110 dostavba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 11 8
1111 dostavit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 7 dostavit se 11
1112 dostih 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 6
1113 dostupnost 10 pohyb subst. 1 28 2 14 10
1114 dostupný 8 prostor příd. 1 22 2 6 8
1115 dosud 7 průběh času adv. 2 20 1 1 5
1116 dotace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 6
1117 dotáhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 12 dotáhnout (se) 9
1118 dotaz 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 5 5
1119 dotázaný 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 10 8
1120 dotazník 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 13 8
1121 dotek 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 16 5
1122 dotknout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 5 dotknout se 8
1123 dotovaný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 20 8
1124 dotovat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 14 7
1125 dotyčný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 10 7
1126 dotyk 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 17 5
1127 dotýkat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 8 dotýkat se 7
1128 doufat 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 1 3 6
1129 dovážený 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 18 8
1130 dovážet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 12 7
1131 dovednost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 13 9
1132 dovést 16 práce, činnost verb 2 47 3 6
1133 dovézt 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 11 6
1134 dovnitř 8 prostor adv. 3 24 1 7 7
1135 dovolená 16 práce, činnost subst. 1 46 4 8
1136 dovolit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 3 dovolit (si,se) 8
1137 dovolovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 7 dovolovat (si,se) 9
1138 dovoz 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 4 5
1139 dovozce 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 11 7
1140 dovozní 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 12 7
1141 dožadovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 19 dožadovat se 12
1142 dozadu 8 prostor adv. 3 24 2 13 6
1143 dožít 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 13 dožít (se) 5
1144 doznat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 16 doznat (se) 7
1145 dozor 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 9 5
1146 dozorce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 17 7
1147 dozorčí 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 9 7
1148 dozvědět 28 myšlení, vědomost verb 3 84 2 3 dozvědět/dovědět se 8
1149 dozvídat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 15 dozvídat/dovídat se 8
1150 dráha 10 pohyb subst. 1 28 1 2 5
1151 drahý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 3 5
1152 drak 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 10 4
1153 drama 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 5
1154 dramaticky 29 věda, umění, náboženství adv. 2 86 2 17 10
1155 dramatický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 5 10
1156 dramatik 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 8
1157 dramaturg 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 9
1158 dramaturgie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 11
1159 drastický 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 17 9
1160 drát 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 8 drát/N 4
1161 dravec 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 18 6
1162 dravý 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 16 5
1163 dražba 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 6
1164 dráždit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 17 7
1165 draze 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 17 draze/draho/dráž(e) 5
1166 dřeň 15 části organismu subst. 3 45 2 18 4
1167 dres 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 8 4
1168 dřevěný 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 1 5 7
1169 dřevina 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 7
1170 dřevo 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 4 5
1171 dřina 16 práce, činnost subst. 1 46 20 5
1172 dřít 16 práce, činnost verb 2 47 20 dřít (se) 4
1173 dříve 7 průběh času adv. 1 19 1 1 dříve/dřív 5
1174 drobnost 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 20 8
1175 drobný 8 prostor příd. 2 23 1 3 6
1176 droga 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 4 5
1177 drogový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 15 7
1178 drsný 9 tvar příd. 1 25 2 10 5
1179 drtivý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 11 6
1180 drůbež 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 16 6
1181 druh 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 4
1182 druholigový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 13 11
1183 druhotný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 20 8
1184 druhý 3 množství, číslo příd. 3 9 1 1 5
1185 družice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 7
1186 družina 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 15 7
1187 družstevní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 12 10
1188 družstvo 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 2 8
1189 držení 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 1 12 6
1190 držet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 2 držet (se) 6
1191 držitel 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 9 7
1192 dub 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 18 3
1193 duben 6 čas, období subst. 1 16 1 2 5
1194 dubnový 6 čas, období příd. 2 17 2 16 7
1195 duch 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 2 4
1196 důchod 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 4 6
1197 důchodce 16 práce, činnost subst. 1 46 5 8
1198 důchodový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 8 9
1199 duchovní 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 4 8
1200 duel 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 9 4
1201 duha 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 12 duha/Duha 4
1202 důkaz 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 4 5
1203 důkladně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 9 8
1204 důkladný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 11 8
1205 důl 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 7 3
1206 důležitost 4 řád, zákonitost subst. 3 12 1 12 10
1207 důležitý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 1 8
1208 důlní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 15 5
1209 dům 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 1 3
1210 duma 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 16 4
1211 důraz 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 5
1212 důrazně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 12 7
1213 důrazný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 7
1214 duše 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 3 4
1215 dušený 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 19 6
1216 duševně 28 myšlení, vědomost adv. 1 82 2 16 7
1217 duševní 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 6 7
1218 dusík 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 14 5
1219 dusit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 12 dusit (se) 5
1220 důsledek 5 změna, příčina subst. 2 14 1 2 8
1221 důsledně 5 změna, příčina adv. 2 14 2 10 8
1222 důsledný 5 změna, příčina příd. 2 14 2 10 8
1223 důstojně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 20 8
1224 důstojník 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 5 9
1225 důstojnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 13 10
1226 důstojný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 9 8
1227 dutina 9 tvar subst. 3 27 2 14 6
1228 dutý 9 tvar příd. 3 27 2 20 4
1229 důvěra 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 4 6
1230 důvěrně 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 16 7
1231 důvěrný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 13 7
1232 důvěřovat 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 12 9
1233 důvěryhodnost 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 2 19 13
1234 důvěryhodný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 17 11
1235 důvod 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 1 5
1236 dva 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 1 3
1237 dvaadvacet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 15 10
1238 dvacátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 7 7
1239 dvacet 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 2 6
1240 dvacetiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 12 11
1241 dvakrát 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 3 7
1242 dvanáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 4 7
1243 dvanáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 13 8
1244 dveře 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 1 dveře/dvéře 5
1245 dvířka 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 17 6
1246 dvojče 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 17 6
1247 dvojí 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 7 5
1248 dvojice 3 množství, číslo subst. 3 9 1 4 7
1249 dvojitý 3 množství, číslo příd. 3 9 2 13 7
1250 dvojka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 6
1251 dvojnásobek 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 11
1252 dvojnásobný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 9 11
1253 dvorec 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 17 6
1254 dvorek 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 6
1255 dvorní 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 19 6
1256 dvoudenní 6 čas, období příd. 1 16 2 13 9
1257 dvouhra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 7
1258 dvouletý 6 čas, období příd. 1 16 1 9 8
1259 dvůr 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 5 4
1260 dýchací 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 14 7
1261 dýchání 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 16 7
1262 dýchat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 9 dýchat/dejchat 6
1263 dým 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 15 3
1264 dýmka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 20 5
1265 dynamický 5 změna, příčina příd. 1 13 2 9 9
1266 dynamika 5 změna, příčina subst. 1 13 2 11 8
1267 dynastie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 8
1268 džbán 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 20 5
1269 džíny 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 18 džíny/džínsy 5
1270 džungle 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 14 7