A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
438 čaj 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 6 3
439 čajový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 20 6
440 car 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 17 3
441 čára 9 tvar subst. 2 26 2 6 4
442 čárka 9 tvar subst. 2 26 2 20 5
443 čarodějnice 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 11
444 čas 6 čas, období subst. 1 16 1 1 3
445 časný 6 čas, období příd. 2 17 2 17 5
446 časopis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 7
447 časově 6 čas, období adv. 1 16 2 12 6
448 časový 6 čas, období příd. 1 16 1 4 6
449 část 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 1 4
450 částečně 2 vztah, seskupení adv. 2 5 2 5 8
451 částečný 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 9 8
452 částice 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 14 7
453 částka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 2 6
454 často 7 průběh času adv. 1 19 1 1 5
455 častý 7 průběh času příd. 1 19 2 4 5
456 čečenský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 8
457 čekání 7 průběh času subst. 3 21 2 11 6
458 čekat 7 průběh času verb 3 21 1 1 5
459 cela 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 11 4
460 čeleď 16 práce, činnost subst. 1 46 16 5
461 celek 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 2 5
462 čelist 15 části organismu subst. 1 43 2 16 6
463 čelit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 7 5
464 celkem 100 gramatická slova adv. 297 1 2 6
465 celkově 100 gramatická slova adv. 297 2 6 7
466 celkový 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 1 7
467 celní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 6 5
468 čelní 8 prostor příd. 3 24 2 13 5
469 celnice 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 20 7
470 celník 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 6
471 čelný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 19 5
472 čelo 15 části organismu subst. 1 43 1 2 4
473 celoroční 6 čas, období příd. 1 16 2 18 9
474 celostátní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 8 10
475 celosvětový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 10 11
476 celovečerní 6 čas, období příd. 1 16 2 17 11
477 celoživotní 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 14 11
478 celý 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 1 4
479 cement 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 6
480 cementárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 10
481 cena 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 1 4
482 ceník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 17 5
483 cenit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 12 cenit (si) 5
484 cenný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 3 5
485 cenově 18 obchod, majetek, dát adv. 2 53 2 18 6
486 cenový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 5 6
487 cent 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 4
488 centimetr 8 prostor subst. 2 23 2 6 9
489 centr 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 5
490 centrála 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 11 8
491 centrální 8 prostor příd. 3 24 2 3 9
492 centrum 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 1 7
493 cenzura 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 7
494 čepice 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 12 6
495 černobílý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 11 9
496 černoch 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 7
497 černošský 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 15 9
498 černý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 2 5
499 čerpací 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 14 7
500 čerpadlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 11 8
501 čerpání 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 7
502 čerpat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 9 6
503 čerstvě 14 živočich, biologická činnost adv. 3 42 2 13 7
504 čerstvý 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 5 7
505 čert 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 9 4
506 certifikát 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 10
507 červ 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 19 4
508 červen 6 čas, období subst. 1 16 2 2 6
509 červencový 6 čas, období příd. 1 16 2 14 10
510 červenec 6 čas, období subst. 1 16 2 2 8
511 červený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 2 7
512 červnový 6 čas, období příd. 1 16 2 11 8
513 českobudějovic 111 vlastní jména příd. 330 2 10 16
514 českomoravský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 13
515 československý 111 vlastní jména příd. 330 2 2 14
516 česky 111 vlastní jména adv. 330 1 9 5
517 český 111 vlastní jména příd. 330 2 1 5
518 česnek 15 části organismu subst. 3 45 2 12 6
519 čest 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 7 4
520 cesta 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 1 5
521 cestička 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 8
522 čeština 111 vlastní jména subst. 330 2 6 7
523 čestný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 6 6
524 cestování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 9
525 cestovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 7 8
526 cestovatel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 10
527 cestovní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 4 8
528 cestující 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 4 9
529 četa 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 4
530 četba 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 11 5
531 četný 3 množství, číslo příd. 3 9 1 7 5
532 céva 15 části organismu subst. 1 43 2 18 4
533 cévní 15 části organismu příd. 2 44 2 20 5
534 chalupa 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 8 7
535 chaos 5 změna, příčina subst. 1 13 2 10 5
536 chápání 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 13 7
537 chápat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 2 6
538 charakter 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 3 9
539 charakteristický 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 7 16
540 charakteristika 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 7 15
541 charakterizovat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 6 15
542 charita 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 17 7
543 charitativní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 20 12
544 charta 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 6
545 chata 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 5
546 chebský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 7
547 chemický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 5 8
548 chemie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 12 6
549 chemikálie 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 18 10
550 chirurg 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 7
551 chirurgický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 13 11
552 chirurgie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 19 9
553 chlad 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 13 5
554 chladicí 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 18 8
555 chladnička 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 20 10
556 chladný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 6 7
557 chlap 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 6 5
558 chlapec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 7
559 chlapeček 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 9
560 chlapík 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 16 7
561 chléb 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 6 5
562 chlubit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 15 chlubit se 8
563 chlupy 15 části organismu subst. 1 43 2 20 chlupy/chlup 6
564 chod 10 pohyb subst. 1 28 2 8 4
565 chodba 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 5 6
566 chodec 10 pohyb subst. 1 28 2 12 6
567 chodidlo 15 části organismu subst. 1 43 2 19 8
568 chodit 10 pohyb verb 2 29 1 2 6
569 chodník 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 7
570 cholesterol 15 části organismu subst. 2 44 2 17 11
571 chopit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 16 chopit se 9
572 choroba 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 5 7
573 chorvatský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 10
574 choť 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 4
575 choulostivý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 20 11
576 chov 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 9 4
577 chování 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 3 7
578 chovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 3 chovat (se) 6
579 chovatel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 13 8
580 chrám 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 6 5
581 chráněný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 7 8
582 chránit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 4 chránit (se) 7
583 chřipka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 7
584 chronický 7 průběh času příd. 1 19 2 13 9
585 chtít 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 1 5
586 chudák 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 12 6
587 chudoba 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 13 7
588 chudý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 5 5
589 chuť 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 4 4
590 chutnat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 13 7
591 chůze 10 pohyb subst. 1 28 2 11 5
592 chvála 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 15 6
593 chválit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 13 7
594 chvět 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 14 chvět se 6
595 chvíle 6 čas, období subst. 1 16 1 1 6
596 chvilka 6 čas, období subst. 2 17 1 6 7
597 chyba 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 2 5
598 chybějící 1 existence, událost příd. 1 1 2 13 9
599 chybět 1 existence, událost verb 1 1 1 2 6
600 chybný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 12 6
601 chystaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 1 11 8
602 chystat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 3 chystat (se) 7
603 chytat 16 práce, činnost verb 2 47 10 6
604 chytit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 6 chytit (se) 6
605 chytnout 16 práce, činnost verb 2 47 12 chytnout (se) 8
606 chytrý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 8 6
607 či 100 gramatická slova connect. 297 1 1 2
608 čí 100 gramatická slova zájm. 297 2 16 2
609 cibule 15 části organismu subst. 3 45 2 7 6
610 čidlo 15 části organismu subst. 2 44 2 17 5
611 cigareta 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 5 8
612 číhat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 20 5
613 cihla 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 5
614 cikán 111 vlastní jména subst. 330 2 11 cikán/Cikán/cigán 5
615 cikánský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 8
616 cíl 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1 3
617 čili 100 gramatická slova connect. 297 1 7 4
618 cílový 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 10 6
619 čilý 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 20 4
620 čin 5 změna, příčina subst. 1 13 1 2 3
621 činit 16 práce, činnost verb 2 47 2 činit (se) 5
622 činitel 5 změna, příčina subst. 2 14 1 5 7
623 činnost 5 změna, příčina subst. 1 13 1 1 7
624 činný 16 práce, činnost příd. 1 46 10 5
625 činoherní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 17 9
626 činohra 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 7
627 čínský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 6
628 čip 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 3
629 církev 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 3 6
630 církevní 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 6 8
631 cirkus 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 14 6
632 čirý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 16 4
633 císař 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 7 5
634 císařský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 13 8
635 číselný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 20 7
636 číslice 3 množství, číslo subst. 2 8 2 20 7
637 číslo 3 množství, číslo subst. 2 8 1 1 5
638 číšník 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 12 6
639 číst 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 2 číst (si) 4
640 čistě 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 3 39 1 7 5
641 čištění 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 čištění/cistění 7
642 čistírna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 14 8
643 čistit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 15 6
644 čistka 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 18 6
645 čistota 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 10 7
646 čistý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 2 5
647 cit 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 5 3
648 citace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 6
649 citát 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 5
650 čítat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 20 5
651 citelně 100 gramatická slova adv. 297 2 19 7
652 citelný 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 2 20 7
653 čitelný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 17 7
654 cítění 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 16 6
655 cítit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 1 cítit/cejtit (se) 5
656 citlivě 30 charakter, zážitek, zábava adv. 1 88 2 18 7
657 citlivost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 13 9
658 citlivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 6 7
659 citovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 13 8
660 citovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 8 7
661 citový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 1 11 6
662 citron 15 části organismu subst. 3 45 2 16 citron/citrón 6
663 citronový 15 části organismu příd. 3 45 2 15 citronový/citrónový 9
664 civil 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 5
665 civilista 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 13 9
666 civilizace 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 7 10
667 civilizační 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 19 11
668 civilizovaný 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 16 12
669 civilní 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 6 7
670 cizí 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 3 4
671 cizina 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 7 6
672 cizinec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 4 7
673 cizinecký 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 17 9
674 článek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 2 6
675 člen 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 1 4
676 členění 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 15 7
677 členka 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 12 6
678 členský 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 4 7
679 členství 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 5 8
680 clo 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 3
681 člověče 14 živočich, biologická činnost 999 2 41 1 16 7
682 člověk 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 1 člověk/lidé 6
683 člun 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 4
684 co 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
685 coby 100 gramatická slova 999 297 2 9 4
686 coca 111 vlastní jména subst. 330 1 19 coca/Coca+ 4
687 čočka 15 části organismu subst. 3 45 2 16 5
688 čokoláda 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 8
689 cokoli 100 gramatická slova zájm. 297 2 5 cokoli/cokoliv 6
690 cola 111 vlastní jména subst. 330 2 15 cola/kola/Cola+ 4
691 computer 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 computer/Computer/komputer 8
692 copak 100 gramatická slova zájm. 297 1 7 5
693 cosi 100 gramatická slova zájm. 297 1 5 4
694 country 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 7
695 což 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
696 cože 100 gramatická slova zájm. 297 1 17 4
697 čtenář 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 3 3 6
698 čtenářský 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 16 9
699 čtení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 7 5
700 ctít 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 17 4
701 ctnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 15 6
702 čtrnáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 5 7
703 čtrnáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 16 8
704 čtverec 9 tvar subst. 2 26 2 16 7
705 čtvereční 9 tvar příd. 2 26 2 9 9
706 čtveřice 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 8
707 čtvrt 3 množství, číslo subst. 2 8 2 6 5
708 čtvrť 3 množství, číslo subst. 2 8 1 7 5
709 čtvrteční 6 čas, období příd. 1 16 2 11 9
710 čtvrtek 6 čas, období subst. 1 16 2 3 7
711 čtvrtfinále 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 11
712 čtvrtina 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 8
713 čtvrtletí 6 čas, období subst. 1 16 2 6 9
714 čtvrtý 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 3 6
715 čtyřhra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 7
716 čtyři 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 1 5
717 čtyřiadvacet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 14 12
718 čtyřicátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 17 9
719 čtyřicet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 4 8
720 čtyřicetiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 18 13
721 čtyřikrát 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 12 9
722 čtyřka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 14 6
723 čtyřletý 6 čas, období příd. 1 16 2 13 8
724 cukr 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 5 4
725 cvičení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 7
726 cvičit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 10 cvičit (se) 6
727 cvik 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57
728 cyklista 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 8
729 cyklistický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 13 11
730 cyklistika 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 10
731 cyklus 6 čas, období subst. 2 17 2 4 6