A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
183 ba 100 gramatická slova částice 297 1 6 2
184 babička 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 6 7
185 badatel 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 16 7
186 bahno 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 15 5
187 báječný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 11 7
188 bakterie 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 bakterie/baktérie 8
189 balada 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 6
190 balení 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 6
191 balet 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 5
192 balíček 9 tvar subst. 3 27 2 9 7
193 balík 9 tvar subst. 3 27 2 7 5
194 balit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 19 5
195 balkánský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 9
196 balkón 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 13 6
197 balón 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 balón/balon 5
198 balvan 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 19 6
199 banální 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 16 7
200 banán 15 části organismu subst. 3 45 2 20 5
201 band 999 divná slova ?? 999 2994 2 14 band/Band 4
202 banda 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 18 5
203 banka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 1 5
204 bankéř 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 6
205 bankovka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 10 8
206 bankovní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 4 8
207 bankovnictví 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 14 12
208 bankrot 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 7
209 bar 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 6 3
210 barák 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 14 5
211 barel 9 tvar subst. 3 27 2 15 5
212 barevný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 4 7
213 bariéra 9 tvar subst. 3 27 1 9 7
214 barokní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 9 7
215 baroko 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 baroko/barok 6
216 baron 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 5
217 barva 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 2 5
218 báseň 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 5
219 basketbal 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 9
220 basketbalista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 13
221 basketbalistka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 14
222 basketbalový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 15 12
223 básnický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 9 8
224 básník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 4 6
225 bašta 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 5
226 bát 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 2 6
227 baterie 16 práce, činnost subst. 3 48 10 7
228 bavit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 4 bavit (se) 6
229 bavorský 111 vlastní jména příd. 330 2 11 8
230 bažant 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 20 6
231 báze 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 8 4
232 bazén 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 5
233 becherovka 111 vlastní jména subst. 330 2 20 becherovka/Becherovka 10
234 bedna 9 tvar subst. 3 27 2 14 5
235 běh 10 pohyb subst. 1 28 1 5 3
236 běhat 10 pohyb verb 1 28 1 10 5
237 během 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 5
238 belgický 111 vlastní jména příd. 330 2 9 8
239 běloruský 111 vlastní jména příd. 330 1 18 9
240 benzín 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 7 benzín/benzin 6
241 benzinový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 13 benzinový/benzínový 9
242 berlínský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 9
243 beseda 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 7 6
244 beta 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 4
245 betlém 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 14 6
246 beton 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 12 5
247 betonový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 1 10 8
248 bez 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 bez/beze/R 3
249 bezdomovec 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 16 10
250 běžec 10 pohyb subst. 1 28 2 13 5
251 běžecký 10 pohyb příd. 1 28 2 18 7
252 běženec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 16 7
253 bezesporu 100 gramatická slova částice 297 2 11 9
254 běžet 10 pohyb verb 2 29 1 4 5
255 bezmála 100 gramatická slova adv. 297 2 10 7
256 bezmoc 5 změna, příčina subst. 1 13 2 20 6
257 bezmocný 5 změna, příčina příd. 1 13 2 12 8
258 beznadějně 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 20 10
259 běžně 100 gramatická slova adv. 297 2 7 5
260 běžný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 2 5
261 bezpečí 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 11 7
262 bezpečně 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 11 8
263 bezpečnost 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 1 2 10
264 bezpečnostní 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 1 3 12
265 bezplatně 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 18 9
266 bezplatný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 12 9
267 bezpochyby 100 gramatická slova adv. 297 2 12 10
268 bezprostředně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 8 13
269 bezprostřední 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 8 13
270 bezvědomí 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 18 9
271 bezvýznamný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 17 11
272 bible 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 12 bible/Bible 5
273 biblický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 13 8
274 bič 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 19 3
275 bicí 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 19 4
276 bída 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 10 4
277 bilance 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 5 7
278 bilión 3 množství, číslo subst. 2 8 2 19 6
279 bílkovina 15 části organismu subst. 2 44 2 11 9
280 billboard 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 9
281 bílý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 1 4
282 biologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 9 10
283 biologie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 19 8
284 biskup 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 9 6
285 biskupský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 19 9
286 bit 3 množství, číslo subst. 3 9 2 10 3
287 bít 16 práce, činnost verb 2 47 10 3
288 bitva 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 6 5
289 bizarní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 7
290 blaho 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 17 5
291 blahobyt 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 8
292 bláto 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 16 5
293 blázen 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 9 6
294 bláznivý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 13 8
295 blbec 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 18 5
296 blbost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 18 6
297 blbý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 13 4
298 bledý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 11 5
299 blesk 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 11 5
300 bleskový 10 pohyb příd. 1 28 1 20 8
301 blížící 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 1 10 blížící se 7
302 blížit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 5 blížit se 6
303 blízko 8 prostor adv. 2 23 2 3 blízko/blíž(e) 6
304 blízkost 8 prostor subst. 2 23 2 6 8
305 blízký 8 prostor příd. 2 23 1 2 6
306 bližní 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 15 6
307 blok 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 4 4
308 blokáda 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 7
309 blokovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 14 8
310 blokový 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 18 7
311 bloudit 10 pohyb verb 3 30 1 19 7
312 bludný 10 pohyb příd. 3 30 2 20 6
313 blues 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 5
314 boční 8 prostor příd. 3 24 2 12 5
315 bod 8 prostor subst. 1 22 1 1 3
316 bodovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 16 7
317 bodový 8 prostor příd. 1 22 2 13 6
318 boeing 111 vlastní jména subst. 330 2 15 boeing/Boeing 6
319 bohatě 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 13 6
320 bohatství 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 8 9
321 bohatý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 3 6
322 bohoslužba 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 15 10
323 bohužel 100 gramatická slova částice 297 1 3 7
324 bohyně 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 20 6
325 boj 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 2 3
326 bojiště 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 7
327 bojovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 3 7
328 bojovník 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 9 8
329 bojovnost 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 9
330 bojovný 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 19 7
331 bojový 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 8 6
332 bojující 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 17 8
333 bok 15 části organismu subst. 1 43 1 5 3
334 bolest 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 3 6
335 bolestivý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 16 9
336 bolestný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 15 8
337 bolet 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 1 7 5
338 bolševický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 20 10
339 bolševik 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 20 8
340 bomba 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 7 5
341 bombardér 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 18 9
342 bombardování 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 12
343 bombardovat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 19 11
344 boom 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 4
345 borec 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 18 5
346 bosenský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 8
347 boss 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 4
348 bosý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 1 20 4
349 botanický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 19 9
350 boty 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 5 boty/bota 4
351 bouda 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 16 5
352 bouře 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 9 5
353 bouřka 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 6
354 bouřlivý 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 10 8
355 box 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 3
356 boxer 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 16 5
357 boží 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 4 boží/Boží 4
358 božský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 11 6
359 brada 15 části organismu subst. 1 43 1 12 5
360 bramborový 15 části organismu příd. 3 45 2 16 10
361 brambory 15 části organismu subst. 3 45 2 6 brambory/brambor(a) 8
362 brána 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 4 5
363 bránit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 2 bránit (se) 6
364 branka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 2 6
365 brankář 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 7
366 brankový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 20 8
367 branný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 1 19 6
368 brát 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 2 brát (se) 4
369 bratislavský 111 vlastní jména příd. 330 2 11 12
370 bratr 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 5
371 bratranec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 17 9
372 brazilský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 9
373 brečet 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 18 6
374 břeh 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 4 4
375 brejk 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 5
376 břemeno 16 práce, činnost subst. 3 48 11 7
377 břevno 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 6
378 březen 6 čas, období subst. 1 16 1 2 6
379 březnový 6 čas, období příd. 1 16 1 15 8
380 břicho 15 části organismu subst. 1 43 2 7 břicho/břich 6
381 brigáda 16 práce, činnost subst. 1 46 12 7
382 břišní 15 části organismu příd. 1 43 2 18 6
383 britský 111 vlastní jména příd. 330 2 2 7
384 brněnský 111 vlastní jména příd. 330 2 3 8
385 bronz 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 11 5
386 bronzový 12 krajina, hmota příd. 2 35 1 9 8
387 brouk 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 14 5
388 bruselský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 9
389 brusle 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 6
390 brutální 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 13 8
391 brýle 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 brýle/brejle 5
392 brzda 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 5
393 brzdit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 14 6
394 brzký 6 čas, období příd. 15 1 5 5
395 brzy 7 průběh času adv. 1 19 2 2 brzy/brzo 4
396 buben 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 5
397 bubeník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 7
398 buď 100 gramatická slova connect. 297 1 2 3
399 buddha 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 buddha/Buddha 6
400 buddhismus 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 10
401 budějovický 111 vlastní jména příd. 330 1 17 11
402 budit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 10 budit (se) 5
403 budka 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 5
404 budoucí 7 průběh času příd. 2 20 1 3 7
405 budoucno 7 průběh času subst. 2 20 2 4 8
406 budoucnost 7 průběh času subst. 2 20 1 2 10
407 budova 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 2 6
408 budování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 8 8
409 budovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 1 7 7
410 buďto 100 gramatická slova connect. 297 2 20 5
411 budvar 111 vlastní jména subst. 330 1 19 budvar/Budvar 6
412 bůh 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 2 bůh/Bůh 3
413 bulharský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 9
414 bunda 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 13 5
415 buněčný 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 20 7
416 buňka 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 5 5
417 burza 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 5
418 burzovní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 10 8
419 bušit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 20 5
420 bydlení 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 5 7
421 bydlet 24 město, obydlí, domácnost verb 3 72 1 3 6
422 bydliště 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 10 8
423 býk 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 býk/bejk 3
424 bylina 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 6
425 byrokracie 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 17 10
426 byrokratický 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 17 12
427 bystrý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 19 6
428 byt 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 1 3
429 byť 100 gramatická slova 999 297 1 4 3
430 být 1 existence, událost verb 1 1 2 1 být/bejt 3
431 bytí 1 existence, událost subst. 1 1 1 8 4
432 bytost 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 6 6
433 bytostný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 18 8
434 bytový 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 1 4 6
435 bývalý 1 existence, událost příd. 1 1 1 1 bývalý/bejvalý 6
436 bývat 1 existence, událost verb 1 1 2 2 bývat/bejvat 5
437 byznys 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 6