A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
1 a 100 gramatická slova connect. 297 1 1 1
2 absence 1 existence, událost subst. 1 1 2 9 7
3 absolutně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 9 9
4 absolutní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 5 9
5 absolvent 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 6 9
6 absolvovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 5 10
7 abstraktní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 11 10
8 absurdní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 8 8
9 aby 100 gramatická slova connect. 100 397 1 1 3
10 aby 100 gramatická slova connect. 100 397 1 1 3
11 100 gramatická slova connect. 100 397 1 6 2
12 ach 100 gramatická slova citosl. 297 1 7 3
13 ačkoli 100 gramatická slova connect. 100 397 2 3 ačkoli/ačkoliv 6
14 ad 999 divná slova ?? 999 999 3993 2 9 ad 2
15 adaptace 16 práce, činnost subst. 1 46 12 8
16 adekvátní 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 15 9
17 adept 16 práce, činnost subst. 3 48 17 5
18 administrativa 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 13 14
19 administrativní 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 8 15
20 adresa 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 3 6
21 adresář 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 7
22 adresát 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 7
23 adresovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 20 9
24 advokát 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 8 7
25 aféra 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 6 5
26 africký 111 vlastní jména příd. 330 2 9 7
27 agenda 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 6
28 agent 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 5
29 agentura 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2 8
30 agrární 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 11 7
31 agregát 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 7
32 agrese 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 16 6
33 agresivita 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 16 10
34 agresivní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 10 agresivní/agresívní 9
35 aha 100 gramatická slova citosl. 297 2 14 3
36 ahoj 23 rodina, láska, přátelství citosl. 3 69 2 15 4
37 akademický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 9 10
38 akademie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 5 8
39 akce 1 existence, událost subst. 2 2 1 1 4
40 akceptovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 9 10
41 akcie 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 1 5
42 akcionář 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 8
43 akciový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 4 7
44 akční 16 práce, činnost příd. 1 46 8 5
45 akorát 100 gramatická slova 999 297 2 15 6
46 akt 1 existence, událost subst. 2 2 2 7 3
47 aktér 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 5
48 aktivista 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 9
49 aktivita 5 změna, příčina subst. 1 13 2 2 8
50 aktivně 5 změna, příčina adv. 1 13 2 10 7
51 aktivní 5 změna, příčina příd. 1 13 1 4 7
52 aktivum 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 7
53 aktovka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 18 7
54 aktualita 6 čas, období subst. 3 18 2 16 9
55 aktuální 6 čas, období příd. 1 16 2 5 8
56 akumulátor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 10
57 akustický 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 17 9
58 akutní 7 průběh času příd. 3 21 2 11 6
59 akvárium 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 14 8
60 al 999 divná slova ?? 999 2994 2 13 al+ 2
61 albánský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 8
62 album 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 4 5
63 ale 100 gramatická slova connect. 297 1 1 3
64 alej 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 4
65 alespoň 100 gramatická slova částice 297 1 2 7
66 alfa 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 11 alfa/Alfa 4
67 algoritmus 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 18 10
68 aliance 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 7
69 alkohol 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 4 7
70 alkoholický 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 15 11
71 alpský 111 vlastní jména příd. 330 2 17 6
72 alternativa 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 7 11
73 alternativní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 8 12
74 alžírský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 8
75 amatér 16 práce, činnost subst. 3 48 14 6
76 amatérský 16 práce, činnost příd. 1 46 10 9
77 ambasáda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 8
78 ambice 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 8 6
79 ambiciózní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 13 ambiciózní/ambiciozní 10
80 americký 111 vlastní jména příd. 330 2 1 8
81 amnestie 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 16 8
82 analogový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 1 19 9
83 analytický 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 14 10
84 analytik 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 7 8
85 analýza 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 3 7
86 analyzovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 12 10
87 anarchista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 19 10
88 anděl 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 7 5
89 aneb 100 gramatická slova connect. 297 2 9 4
90 anebo 100 gramatická slova connect. 297 1 3 5
91 angažmá 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 7
92 angažovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 11 9
93 anglicky 111 vlastní jména adv. 330 2 11 8
94 anglický 111 vlastní jména příd. 330 2 3 8
95 angličtina 111 vlastní jména subst. 330 1 7 10
96 ani 100 gramatická slova connect. 297 1 1 3
97 animovaný 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 14 9
98 aniž 100 gramatická slova connect. 297 1 3 4
99 anketa 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 7 6
100 ano 100 gramatická slova částice 297 1 2 3
101 anonymita 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 9
102 anonymní 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 11 8
103 anténa 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 6
104 antibiotikum 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 16 12
105 antický 6 čas, období příd. 1 16 2 15 7
106 aparát 16 práce, činnost subst. 3 48 8 6
107 aplikace 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 4 8
108 aplikovat 5 změna, příčina verb 1 13 2 11 9
109 apoštol 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 17 7
110 arabský 111 vlastní jména příd. 330 2 6 7
111 arch 9 tvar subst. 3 27 2 14 4
112 archa 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 15 5
113 archeolog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 15 9
114 archeologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 13 13
115 architekt 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 9
116 architektonický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 9 15
117 architektura 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 12
118 archiv 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 5 archiv/archív 6
119 archivní 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 18 archivní/archívní 8
120 arcibiskup 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 16 10
121 areál 8 prostor subst. 1 22 2 4 5
122 aréna 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 17 5
123 argentinský 111 vlastní jména příd. 330 2 17 11
124 argument 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 5 8
125 argumentovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 11 12
126 armáda 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 2 6
127 armádní 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 10 7
128 armatura 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 20 8
129 arménský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 8
130 arogance 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 20 8
131 art 999 divná slova ?? 999 2994 2 19 art+ 3
132 asi 100 gramatická slova částice 297 1 1 3
133 asijský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 7
134 asistence 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 9
135 asistent 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 8
136 asociace 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 5 8
137 aspekt 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 7 6
138 aspoň 100 gramatická slova částice 297 1 3 5
139 astronomický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 18 12
140 100 gramatická slova částice 297 1 2 2
141 ateliér 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 7
142 atentát 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 9 7
143 atlas 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 5
144 atlet 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 5
145 atletický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 10 9
146 atletika 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 8
147 atmosféra 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 4 9
148 atom 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 13 4
149 atomový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 10 7
150 atrakce 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 7
151 atraktivní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 7 10
152 atribut 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 15 7
153 audit 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 14 5
154 auditor 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 20 7
155 aukce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 5
156 aukční 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 20 6
157 australský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 10
158 autentický 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 13 10
159 autismus 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 20 8
160 auto 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 2 4
161 autobus 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 4 7
162 autobusový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 10 10
163 automat 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 8 7
164 automaticky 17 zemědělství, průmysl, doprava adv. 2 50 2 7 11
165 automatický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 8 11
166 automobil 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 3 9
167 automobilka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 11
168 automobilový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 6 12
169 autonomie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 9
170 autonomní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 13 9
171 autor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 5
172 autorita 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 8
173 autorizovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 19 12
174 autorka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 7
175 autorský 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 8
176 autorův 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 10 7
177 autosalón 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 9
178 avantgarda 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 10
179 avia 111 vlastní jména subst. 330 2 16 avia/Avia 4
180 avšak 100 gramatická slova connect. 297 1 2 5
181 100 gramatická slova adv. 297 1 1 2
182 azyl 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 4