Desetinné třídění

 

 

0                   Díla všeobecná

00               všeobecné základy kultury a vědy

01               Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih

02               Knihovnictví

03               Všeobecné encyklopedie. Konversační a vědecké slovníky

04               Sbírky smíšené

05               Periodické publikace

06               Učené společnosti. Zasedání. Akademie. Vědecké ústavy a instituce

07               Noviny. Novinářství. Tisk

08               Polygrafie. Souborná díla

09               Rukopisy

1                   Filosofie

101 Podstata a úkol filosofie

11      Metafysika. Základní problémy

       113/125  Přírodní filosofie

12      Filosofie ducha

13      Systematická hlediska. Metafysicko-ontologická stanoviska

159.9      Psychologie

16        Logika. Noetika. Metodologie. Vědosloví

17        Mravouka. Etika. Praktická filosofie

18        Dějiny filosofie

 

2                   Náboženství. Teologie

21              Bohověda přirozená

22              Bible. Evangelia. Epištoly

23              Dogmatika. Věrouka

24              Praktická teologie

25              Teologie pastorální

26              Křesťanské církve

27              Všeobecné církevní dějiny

28              Křesťanské církve a sekty jednotlivě

29              Náboženství nekřsťanská

 

3                   Vědy sociální, právní a správní

30              Sociologie. Sociální otázky. Sociografie

31              Statistika

32              Politika, státověda

33              Národní hospodářství

34              Právo. Právní věda. Zákonodárství

35              Veřejná správa

36              Sociální péče. Pojišťování. Sociální sdružení

37              Výchova. Vyučování

38              Obchod a doprava po stránce hospodářské

39              Národopis. Mravy, zvyky a obyčeje

 

4                   Jazykozpyt. Filologie

40              Díla všeobecná

41              Všeobecný jazykozpyt

42              Západní jazyky všeobecně. Angličtina

43              Germánské jazyky. Němčina

44              Francouzština

45              Italština

46              Španělština

47              Klasické jazyky. Latina. Řečtina

48              Slovanské jazyky

49              Orientální jazyky

 

5                   Matematika, fyzika a vědy přírodní

50              Všeobecné otázky

51              Matematika

52              Astronomie. Geodesie

53              Fyzika

54              Chemie

55              Geologie a vědy příbuzné

56              Paleontologie

57              Biologie

58              Botanika

59              Zoologie

 

6                   Vědy užité

60              Všeobecné otázky

61              Medicína

62              Inženýrské vědy. Technika. Elektrotechnika

63              Zemědělství. Lesnictví. Lovectví. Rybolov

64              Domácí hospodářství

65              Organizace obchodu a dopravy

66              Chemická technika. Chemický průmysl

67              Různé průmysly a řemesla. Mechanická technologie

68              Různé průmysly a řemesla (pokračování)

69              Stavební průmysl. Stavební hmoty. Stavba domů a bytů

 

7                   Umění. Umělecký průmysl a řemesla

70              Regionální plánování. Stavební úprava měst. Zahradní architektura

71              Architektura

72              Sochařství

73              Kreslení. Umělecká řemesla

74              Malířství

75              Grafické umění

76              Fotografie

77              Hudba

78              Zábavy. Divadlo. Hry. Spor

 

8                   krásná literatura

8-1/-9     Druhy literatury

820                  Anglická literatura

830                  Německá literatura

831                  Italská literatura

832                  Španělská literatura

833                  Latinská a řecká literatura

834                  Slovanská a baltická literatura

835                  Ostatní literatura

 

9                   Zeměpis. Dějepis. Biografie

91              Biografie. Životopisy

92              Biografie. Životopisy. Paměti. Deníky. Autobiografie

93              Dějiny starověku

94              Dějiny Evropy

95              Dějiny Asie

96              Dějiny Afriky

97              Dějiny Severní Ameriky

98              Dějiny Jižní Ameriky

99              Dějiny Oceánie a polárních krajin