ACKNOWLEDGEMENT/ uznání

 

   Slovník ORBIS přebírá údaje o frekvenci a ranku slova z knihy: Frekvenční slovník češtiny, autor F.Čermák a kolektiv. Praha (2004), Nakladatelství Lidové noviny.

    Frekvenční slovník češtiny je založen na práci ústavu Český národní korpus – Filozofická fakulta University Karlovy. Korpus na jehož základě je frekvenční slovník vytvořen obsahuje 100 milionů slov.