1 událost event
1 existence existence
2 seskupení configuration
2 vztah relation
3 číslo number
3 množství quantity
4 řád rule
4 zákonitost regularity
5 změna change
5 příčina cause
6 čas time
6 období period
7 průběh (času)
8 prostor space
9 tvar shape
10 pohyb motion
11 přenos transfer
11 změna polohy
12 hmota matter
12 krajina countryside
13 vlastnosti hmoty properties of matter
14 živočich animal
14 biologická činnost
15 části organismu (parts of the) organism
16 činnost activity
16 práce labour
17 průmysl industry
17 doprava transportation
17 zemědělství agriculture
18 obchod business
18 majetek possession
18 dát give
19 úřad office
19 výchova education
19 řízení directing
20 skupina group
20 společnost society
20 stát nation
21 politika politics
21 armáda army
21 boj fight
22 vztahy mezi lidmi
23 rodina family
23 láska love
24 domácnost household
24 město town
24 obydlí dwelling
25 jídlo food
25 oděv clothes
25 nemoc illness
26 zpráva report
26 psaní writing
26 řeč speech
27 vyučování teaching
27 hledání searching
28 vědomost knowledge
28 myšlení thinking
29 věda science
29 umění arts
30 zážitek experience
30 zábava entertainment
30 charakter character
31 city emotions
31 dojmy impressions
31 nálada mood
32 lidská situace
33 gramatická slova
34 vlastní jména names
číslo česky anglicky
qqq