ústav formální a aplikované lingvistiky

 

ústav teoretické a komputační lingvistiky

 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace                            Ústav českého jazyka a teorie komunikace

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Pedagogické fakulty UK  KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Pedagogické fakulty UK

NLP – natural language processing laboratory         Masarykova univerzita: laboratoř po zpracování přirozeného jazyka

http://nlp.fi.muni.cz/nlp/NlpCz/LaboratorNLP.html      = Natural Language Processing Laboratory 

 

http://www.muni.cz/fi/335300/people        = stránka Karla Paly  

 

 

Stránka s obrázkem