číslo poř. záhlaví třídy čís. obor vědy
1 existence 1 filozofie
1 událost 1 filozofie
1 skutečnost 1 filozofie
2 vztahy/vztah 2 logika, filozofie
2 seskupení 2 filozofie:struktura
3 řád, řada 3 filozofie
3 zákonitost 3 filozofie
4 změna, začátek 4 filozofie
4 příčina 4 filozofie
5 množství, počet 5 matematika
5 číslo 5 matematika
6 prostor 6 geometrie
7 tvar 7 geometrie
8 čas 8 fyzika: čas
8 období 8 fyzika: čas
9 průběh (času) 9 fyzika: čas
10 pohyb 10 fyzika
11 přenos, přinést 11 fyzika
12 krajina, svět 12 geografie
12 hmota 12 fyzika
13 smysl(y), vidět,hlas 13 fyziologie
14 živočich, spát 14 biologie
15 (části)  těla, ruka 15 biologie
16 práce 16 praxeologie
16 činnost 16 praxeologie
17 zemědělství 17 zemědělství
17 průmysl 17 inženýrství
17 doprava, auto, cesta 17 doprava
18 obchod,mít,firma 18 ekonomie
18 majetek 18 ekonomie
18 dát 18 ekonomie
19 úřad, správní úřad 19 státní správa
19 řízení 19 management
19 výchova 19 pedagogika
20 společnost,vláda,veřej 20 sociologie, politologie
20 (sociální)skupina 20 sociologie
21 boj,válka 21 vojensví
21 politika 21 politologie
21 armáda 21 vojensví
22 morálka 22 filozofie; práva-justice
22 vztahy (mezi lidmi), soud 22 psychologie, sociologie
23 rodina, osoba 23 antropologie
23 láska, sex 23 antropologie, sexuologie
23 přátelství 23 Antropologie
24 město 24 urbanistika
24 obydlí 24 architektura
24 domácnost 24 ekonomie
25 oděvy 25 textilní inženýrství, textil
25 jídlo 25 gastronomie
25 nemoc, nemocnice 25 medicína
26 zprávy/zpráva 26 žurnalistika
26 řeč, jazyk 26 Jazyky: lingvistika
26 psaní 26 jazyky, lingvistika
27 hledání 27 logika
27 vyučování, škola 27 pedagogika
27 pravda- 27 logika, filozofie
28 myšlení, řešení 28 psychologie
28 vědomost, vědět 28 knihovnictví, knihovna
29 věda 29 věda
29 umění 29 umění
29 náboženství 29 teologie
30 charakter, trenér 30 psychologie
30 zážitek 30 psychologie
30 sport 30 sport
31 nálada 31 psychologie
31 dojmy (dojem) 31 psychologie
31 city (cit) 31 psychologie
32 (lidská) situace, 32 praxeologie
32 bezpečnost 32 praxeologie
100 gramatika (slova gramatická) 100 gramatika,lingvistika
111 jméno (vlastní) 111 lingvistika
999 divná slova 999 divná slova
nové č. heslo nové č. obor vědy
nové č. heslo nové č. obor vědy