Aktualita : leden 2008 – vyšel Tezaurus jazyka českého Aleše Klégra.

Jedná se o monumentální dílo, které obsahuje 300 000 slov řazených tematicky. Jedná se o převedení anglického Roget tezaurus do češtiny, ale nejedná se o otrocký překlad a Roget slouží jen jako podklad svými kategoriemi – sémantickými záhlavími. Těch je zde 885.

         Slovník má zhruba 1200 stránek, a má dvě části. První část je tématický slovník, druhá část je abecední rejstřík, aby se dala slova v něm hledat.

Slovník vydalo nakladatelství Lidové noviny, a v obchodech se objevil na konci prosince toku 2007.

 

Dovětek

Když tady v této aktualitě píši o díle v češtině, které se zabývá sémantickými třída a příbuznými pracemi, tak ještě musím zmínit EuroWordnet pro češtinu. Ten existuje pro češtinu asi již od roku 1998. Jeho autory jsou docent Karel Pala (a spolupracovníci) z |Masarykovy univerzity v Brně = muni. Vím o něm již dlouho, a to, že jsem ho doposud nezmiňoval má ten závažný důvod, že se nejedná o dílo volně přístupné, ale je licencované a to dost přísnou licencovanou smlouvou. Licenci je možno zakoupit za 200 Euro. Z toho důvodu jsem doposud neměl možnost se s ním i jen seznámit.