Slovník Orbis             Roget tezaurus   - wordnet

Frekvenční slovník

Slovník ORBIS je slovník sémantických tříd, kde slova jsou řazena podle blízkosti významu.

 Slovník tohoto typu v české slovníkové produkci doposud chybí, a tak bych zaplnil mezeru. V angličtině takové slovníky existuji, a mají tradici, a do dneska se prodávají. Vzorem pro mne je Roget Thesaurus, jehož první vydání pochází již z roku 1852, a dále projekt Wordnet z Princetonu. Podrobnější informace o těchto slovnících je možné si přečíst na :

 

               http://en.wikipedia.org/wiki/Rogets_Thesaurus      a   http://wordnet.princeton.edu/       .

     

          Tyto slovníky primárně nejsou řazeny abecedně, ale tematicky. Slova jsou tam zařazena do jakýchsi hnízd, kde v jednom hnízdě nejnižší úrovně jsou zařazena slova podobná si významem. Tak například: budu mít záhlaví nábytek, a tam například zařadím slova/pojmy: židle , stůl, pohovka, skříň , křeslo atp.

        Takto pojatému slovníku se říká slovník věcný a synonymický či též slovník ideografický. Nejvíc se tomu blíží slovník synonym. Takový v češtině máme: od Karla Paly a Jana Všianského z roku 2004 ( 2 .vydání) . Ale tento slovník věcný jde ještě o krok dál.

         V letech 1969-1977 vyšel v češtině Český slovník věcný a synonymický , zpracoval Jiří Haller, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1969.

.

   Slovník Orbis  vypadá takto. 

    Obsahuje 10 000 slov/hesel. Jedná se tedy o slovník středního rozsahu. Jde mi o kvalitu a ne o kvantitu. Jde o to , aby slovník sloužil jako pohodlná jednosvazková příručka. Jednalo by se o 10 000 slov v češtině nejfrekventovanějších (podle frekvenčního slovníku Čermáka z roku 2004). Tím by bylo zajištěno, že do výběru hesel se dostanou ta slova nejdůležitější.  Slovník je důsledně zpracován na principu frekvenčním. U každého slova je uveden rank/pořadí v frekvenčním slovníku.

           Hnízdo  nejvyšší úrovně nazývám sémantická třída, a těchto nejvyšších hnízd (=sémantických tříd) mám 32. Pak se každá třída dělí na tři skupiny.

    Tak slovník umožní pohled na slova – jazyk jaksi svrchu. Dále by tam byl dobrý výklad slova, protože dosavadní výkladové slovníky nejsou úplně uspokojivé. Dále by tam byl příklad užití slova ve větě.

          Slovník bude mít zhruba 500 stran.

    Napište mi prosím svoje reakce a připomínky: e-mail:  martin1946@seznam.cz

 

 Aktualita leden2008

 

Dictionary Orbis – dictionary of semantic classes :

To a semantic class belong the words similar in the meaning. For example: chair, table, cupboard, sofa, furniture.  Dictionary Orbis contains 32 upper semantic classes , which thus form Top Ontology (TO). Each semantic class consists from 3 semantic groups.

                     Dictionary Orbis contains 10 000 czech words. Those are most frequented words in Czech . In this sense they represent the most important words. I am working on English version of dictionary Orbis.

Slovník Orbis je nyní v prodeji:

Slovník je možné objednat na cédéčku na adrese  martin1946@seznam.cz   za cenu 100 kč. Zájemci slovník pošlu na dobírku.

 

 

Aktualizace a historie

 

Návštěvní kniha

 

   Linky:

odkazy                                                            Odkazy

článek-v-časopise-IKAROS          o slovníku Orbis ze září 2007

 

rogets-headings     záhlaví Rogetova tezauru – 1000 položek 

statistika-převodu  záhlaví Roget Thesaurus do sémantických tříd slovníku ORBIS     

acknowledgements

vysvetlivky

semanticke-skupiny 

semantic classes  - in English   semantic-classes2

desetinne-trideni                    desetinné třídění (knihovnické - mezinárodní)

 

klasifikace věd a slovník ORBIS :

obory vědy a sémantické třídy     porovnání oborů vědy a sémantických tříd slovníku

 

 

ukázka : sémantická třída 19 -- fragment-tridy19

 

ABECEDNÍ  SLOVNÍK

 slova začínající na písmeno

a     pismeno-a  

b     pismeno-b

c     pismeno-c      c č  ch

d     pismeno-d

e     pismeno-e.htm

f       pismeno-f.htm

g      pismeno-g.htm

h      pismeno-h.htm

i       pismeno-i.htm

j      pismeno-j.htm

k     pismeno-k.htm

l       pismeno-l.htm

m     pismeno-m.htm

n      pismeno-n.htm

o     pismeno-o.htm

p     pismeno-p.htm

     pismeno-r.htm      r ř

     pismeno-s.htm      s  š

t       pismeno-t.htm

u      pismeno-u.htm

v      pismeno-vw.htm

    pismeno-z.htm    z ž

 

SLOVNÍK      SÉMANTICKÝCH SKUPIN

skupina01                    býti, objekt            

skupina02                   událost                  

            třída 02.

skupina04                    vztah, vlastnost            

skupina05                    část

skupina06                    skupina

            třída 03.

skupina07                    množství          

skupina08                    číslo

skupina09                    počítání, číslovky pořadové     

            třída 04.

skupina10                    řád, zákonitost

skupina11                    pozitivní, přirozený

skupina12                   konkrétní řád

            třída 05.

skupina13                    síla, akt

skupina14                    příčiny, následek, komplex událostí

skupina15                    změna, začátek, konec

            třída 06.

skupina16                    čas, měření času

skupina17                    perioda

skupina18                    věk, moment

            třída 07.

skupina19                    běh času, trvání

skupina20                    přítomnost, minulost

skupina21                    pozdě, čekat

            třída 08.

skupina22                    prostor, místo

.skupina23                   dimenze

skupina24        směr, pozice    

 

            třída 09.

skupina25                    vrstva, obrys, střed

skupina26                    tvar, křivka

skupina27                    otvor, nádoba

            třída 10.

skupina28                    pohyb, rychlost

skupina29quatro-new.htm        přemístit se

skupina30quatro-new.htm        opustit

 

            třída 11.

skupina31        nésti, pohybovat něčím

skupina32        změnit polohu

skupina33        otáčení, kmitání

 

            třída 12.

skupina34        hmota, vesmír, tekutina, plyn

skupina35        pevná hmota

skupina36        krajina, počasí

            třída 13.

skupina37        hustota a jiné vlastnosti hmoty

skupina38        dotek, vůně, chuť, zvuk

skupina39        světlo, barva, dívat se

            třída 14.

skupina40        organismus, mrtvý, živý           

skupina41        rostlina, zvíře, člověk

skupina42        biologická aktivita

            třída 15.

skupina43        části těla

skupina44        orgány těla

skupina45        části rostlin, zvířat

 

            třída 16.

skupina46        dělník, brigáda

skupina47        pracovat, činnost, činit

skupina48        výrobek

 

            třída 17.

skupina49        zemědělství

skupina50        průmysl, řemeslo         

skupina51        doprava, telekomunikace

 

            třída 18.

skupina52        vlastnictví, bohatství, peníze

skupina53        hospodářství, obchod

skupina54        vlastnit, dát, obdržet

            třída 19.

skupina55        rozhodnout, plán

skupina56        sjednat, zkontrolovat, opatrnost

skupina57        organizace, úřad, vůdce

            třída 20.

skupina58        společnost, lidstvo, národ

skupina59        stát, vláda

skupina60        politika, hnutí

            třída 21.

skupina61        jednání, kooperace, konflikt

skupina62        boj, mír

skupina63        armáda

            třída 22.

skupina64            hodnocení chování, dobrý

skupina65            pomoc, trpělivost, egoismus

skupina66        svoboda, soud, vinný, spravedlnost

            třída 23.

skupina67        rodina

skupina68        skupina, individuum

skupina69        láska, nenávist, přátelství, sex

            třída 24.

skupina70        obydlí, město

skupina71        části domu

skupina72        nábytek, domácnost

            třída 25.

skupina73        šaty, móda

skupina74        potrava, vaření

skupina75        nemoc, hygiena, lékař, mýt se

            třída 26.

skupina76        zpráva, záznam, uveřejnit

skupina77        řeč

skupina78        psaní, čtení, slovo, jméno

            třída 27.

skupina79        školy, výchova, srozumitelný

skupina80        pozornost, údiv, hledání

skupina81        význam, pravda, pochyba

            třída 28.

skupina82        myslit, duše, paměť, rozum

skupina83        soud, objev, problém, idea

skupina84        znalost, chytrý, blázen

            třída 29.

skupina85        věda, jnženýrství, jazyky

skupina86        kultura, umění, noviny

skupina87        náboženství, mýtus, církev

            třída 30.

skupina88        vůle, osud, cit

skupina89        temperament, postoj, zkušenost

skupina90        potěšení, lítost, sport

            třída 31.

skupina91        nálada, radost, hoře

skupina92        krása, směšný

skupina93        naděje, strach, odvaha

            třída 32.

skupina94        těžkost, výsledek

skupina95        úsilí, výkon

skupina96        účel, užití

 

 

            gramatika

gramatická slova

 

experiment – nový způsob zobrazení

skupina39trio.htm      skupina39

http://martin1946.sweb.cz/skupina07pokus.html

 

english frequency dictionary   http://martin1946.sweb.cz/slovnik/british-national-corpus-leech-geoffrey.htm

konec

 

Subscribe